12. INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ TOPOLOGICKÝCH STUDIÍ POETIKY UMĚNÍ, KRAJINY A ARCHITEKTURY

2012_513_01

12. INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ TOPOLOGICKÝCH STUDIÍ
POETIKY UMĚNÍ, KRAJINY A ARCHITEKTURY
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a Matematickofyzikální
fakulty University Karlovy v Praze
Dne 12. ledna 2018 od 10,00 hodin v Aule Matematicko-fyzikální fakulty,
Praha 1, Malostranské nám. č. 25, 1. patro.
Program: a) souhrn výsledků 11. ISTS s diskusí k tématu model,
b) prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Přírodovědecká fakulta UK,
Modely v přírodovědě: ambivalence jistoty a nejistoty poznání,
c) Mgr. Aleš Svoboda, Fakulta humanitních studií UK
a Fakulta umění a architektury TUL,
Struktura a symetrie v umění, topologický přístup Anthony Hilla.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2018,
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,