Mezinárodní urbanistická konference URBANITY

14611122_1217771358281252_4847244371278141256_n

Mezinárodní urbanistická konference se bude věnovat aktuálním trendům v urbanismu a udržitelnému rozvoji měst. Cílem je vytvoření platformy pro společenské setkání pedagogů a účastníků výzkumu z fakult architektury z Prahy, Brna, Bratislavy a Liberce, z rakouského prostředí pak z TU Graz a DU Krems. Konference je zaměřena především na implementaci teorie současných přístupů v plánování měst do studia na fakultách architektury. Výměnou informací a názorů urbanistů – pedagogů a výzkumných pracovníků reprezentujících pozvané fakulty se získají nejen nové informace z oboru urbanismu, ale i konfrontace metod výuky předmětů urbanismu na těchto fakultách.