3. Interdisciplinární seminář topologických studií

  1. Interdisciplinární seminář topologických studií poetiky krajiny, umění a architektury.

Úterý, 26. dubna 2016, od 13,00 do 15,00,

zasedací místnost v 1. patře budovy A – TUL, Hálkova 6, Liberec.

Seminární rozpravu povedou:

prof. RNDr. Jaroslav Neštřil, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta,

Univerzity Karlovy v Praze,

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.,

Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci.

 

 

Zve Fakulta umění a architektury, Technické univerzity v Liberci.

pozvanka-3-interdisciplinarni-seminar-fua-tul