4. Interdisciplinární seminář FUA TUL

Interdisciplinární seminář topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě UK a Fakultě umění a architektury TUL

  1. zasedání semináře topologických studií

dne 29. června 2016 od 10. do 13. hodiny.

Malé aule Matematicko-fyzikální fakulty, University Karlovy

Malostranské náměstí 25, Praha 1, Malá Strana

Program:

  1. rozprava – rekapitulace výsledků působení semenáře v letním semestru akademického roku 2015/2016.
  2. příspěvek – Dipl. Ing. Arch. Hans-Michael Földeak, Paříž – „Prostorové, přírodní a kulturní hodnoty krajiny regionu Červený banán“.
  3. rozprava – témata a cíle topologických studií v akademickém roce 2016/2017.
  4. společný oběd od 13.00

pozvanka-4-interdisciplinarni-seminar