Jak na Horizont 2020?

logo

Technologické centrum Akademie věd ČR
Jak na Horizont 2020?

Téma semináře:

Jak připravit
výzkumný projekt pro h2020

Datum: 7. června 2017

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 (mapa)

Přednášející:

Jana Čejková (TC AV ČR)

Eva Hillerová (TC AV ČR)

Dominika Zsapková Haringová (TC AV ČR)

Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu v souvislosti se zadáním v pracovním programu a zdroji informací.Pracovním jazykem semináře bude čeština, některé podklady budou v angličtině.PROGR

09.30 -10.00 Registrace účastníků

10.00 – 12.30 Stručně o H2020, účastnický portál, informace o kontextu, hodnocení návrhů a experti, struktura projektu, abstrakt, část 1 návrhu – Excelence

12.30 – 13.15 Přestávka na občerstvení

13.15 – 16.00 Části 2- 5 návrhu:
Dopady výsledků, standardizace, data, implementace projektu, členové konsorcia, etika a bezpečnost

Prezentace budou doplněny praktickým cvičením a diskuzí, v dopoledním i odpoledním bloku bude krátká přestávka.

https://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/jarni-cyklus-kurzu-jak-na-horizont-2020

http://geform.tc.cz/Modul%201