ŠKOLA ARCHITEKTURY

Mezinárodní studentská vědecká konference

ŠKOLA ARCHITEKTURY,

která proběhne 10. listopadu 2017 v budově Fakulty
architektury ČVUT v Praze. Cílem konference je představit různorodé
přístupy k architektonickému vzdělávání a poskytnout tak prostor pro
otevřenou diskusi na toto téma.

Kromě příspěvků věnovaných přímo výuce na vysokých školách architektury
jsou vítána témata, která se zabývají vzděláváním dětí a studentů na
nižších vzdělávacích stupních či edukací širší veřejnosti. Možnost
přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, například pedagogických fakult,
kteří se ve svém výzkumu věnují rozvoji kreativity a technického myšlení.
Konference by se měla také dotknout aplikace metody research by design
přímo ve výuce architektury.

Přihlášku společně s abstraktem zašlete do 26. června 2017 na e-mail
skolaarchitektury@fa.cvut.

skola-architektury_vyzva

school-of-architecture_call-for-papers

skola-architektury_prihlaska

school-of-architecture_registration

Tyto informace společně s aktualitami naleznete také
na webové stránce skolaarchitektury.cz.