Advanced Building Skins Conference 2016

conference-2016

Ve dnech 10. – 11. října 2016 se bude konat jedenáctý ročník konference:Advanced Building Skins. Cílem konference o pokročilých stavebních materiálech je přispět k diskuzi multidisciplinárního, integrovaného přístupu k plánování mezi architekty, inženýry, vědci a výrobci, s myšlenkou snížení spotřeby energie budov.

Tato konference podporuje živou výměnu informací mezi tvůrčími skupinami, jejichž hlavním tématem je vyzdvižení významu pláště budovy, s cílem zavést vědecké know-how do praxe.

conference-2016