ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

phd_konference_2017-poster_cz_eng-1
ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

Vyhlášení výzvy k podávání příspěvků na 7.
mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci doktorského studia:
ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM.

Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura,
výstavba, urbanismus a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci
mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými
se tyto obory v současnosti potýkají. Konference navazuje na cyklicky
pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v předchozích
letech v Praze (2011 a 2014), Bratislavě (2012 a 2015) a Brně (2013 a
2016).

Letošní konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v
Praze, doprovodný program bude následovat v pátek 8. prosince 2017.
Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích: 1. Vize, projekty a
realita 2. Historie, proměna a přeměna 3. Materiály, technologie a procesy
4. Nové otázky 21. století.

Budeme moc rádi, když tuto informaci spolu s výzvou k podávání příspěvků
(do výše uvedených tematických sekcí) rozšíříte mezi studenty doktorského
studia na svých institucích.

V příloze zasílám informační materiály: plakát (pdf), text výzvy na
podávání příspěvků (pdf) a přihlášku (doc). Vše v českém i anglickém
jazyce.

phd_konference_2017-vyzva
phd_conference_2017-call
phd_conference_2017-registration
phd_konference_2017-prihlaska