Architektura v perspektivě

archvpersp2017

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století
Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě
konaná ve dnech 2. – 3. 11. 2017
v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás již podeváté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.