BAREVNOST/DOBA KONFERENCE

barevnost-doba2

BAREVNOST/DOBA – pořádá ÚSTAV PRO TEORII A DĚJINY ARCHITEKTURY FA ČVUT, ve spolupráci s povalecnaarchitektura.cz BAREVNOST je nejproměnlivější vlastností architektury. Je výrazem osobních preferencí, reaguje na módní vlny, odráží dobové teorie, společenskou atmosféru či trendy ve výtvarném umění a designu, stejně jako dostupnost stavebních materiálů a technologií. Konference se zaměřuje na vývoj barevnosti v československé architektuře druhé poloviny dvacátého století, s možným přesahem v prostoru i čase. Nadčasový námět ve zpětné reflexi umožňuje zachytit i fenomén morálního/fyzického stárnutí, vrstvení a překrývání, či vlivů místního kontextu. konání konference: 20.9.2017, 9:00, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 důležité termíny: do 9. 8. 2017— přihlášky/anotace (900 znaků) do 16. 8. 2017— přijetí/nepřijetí příspěvku do 20. 9. 2017— plné texty příspěvků pro sborník (do 10 NS) Přihlášky obsahující osobní a institucionální údaje, kontakt a anotaci příspěvku zasílejte na: dejiny@fa.cvut.cz Kontaktní osoba Veronika Vicherková, 607972441 barvafa@gmail.com http://povalecnarchitektura.cz, https://fa.cvut.cz/cz/ustavy/15113 15113 FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6