Európske sympózium reštaurovania a konzervovania sakrálnych pamiatok – ESRARC 2018.

esrarc_2018_invitation

Vážení kolegovia a priatelia,

v mene všetkých organizátorov a partnerov Vás srdečne pozývame na desiaty ročník medzinárodného vedeckého podujatia s názvom: Európske sympózium reštaurovania a konzervovania sakrálnych pamiatok – ESRARC 2018.

Konferencia sa bude konať v Prahe, v jednom z najkrajších miest v Európe, ktoré je známe svojou jedinečnou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Podujatie sa uskutoční od 31. mája do 1. júna 2018 v Českom múzeu hudby, ktoré je súčasťou pražského Národného múzea.

Na konferencii sa bude diskutovať na nasledovné témy:

 • Spoločensko-duchovné hodnoty náboženského umenia
 • Konzervovanie, reštaurovanie a diagnostikovanie náboženského kultúrneho dedičstva
 • Sakrálne pamiatky v svetle marketingu cestovného ruchu
 • Náboženstvá a mediálna komunikácia

Termín pre registráciu a zaslanie príspevkov: 28. február 2018

Radi by sme Vás tiež informovali, že zborníky z predchádzajúcich ročníkov konferencie ESRARC sú indexované v databáze Web of Science.

Ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii v priloženom materiáli a na webovej stránke konferencie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

S priateľským pozdravom

Organizational and program committee  
ESRARC 2018

Faculty of Mass Media Communication 

University of Ss. Cyril and Methodius
2 Nam. J. Herdu
917 01 Trnava, SLOVAKIA
e-mail: esrarc2018@fmk.sk

web: http://www.ejst.tuiasi.ro/esrarc2018

Dear colleagues and friends,

On behalf of all organizers we warmly invite you to 10th year of well-known international scientific event – European Symposium on RELIGIOUS ART RESTORATION & CONSERVATION – ESRARC 2018. 

The conference will take place in Prague (Czech Republic) – in one of the most beautiful towns in Europe famous for its great architecture and unforgettable atmosphere.

ESRARS 2018 conference will be held from 31 May to 01 June 2018 in Czech Museum of Music which is part of National Museum in Prague. This nice historical building is located in the heart of Prague Old Town.

The conference will develop the topics as follows:

A. Socio-spiritual values of the religious art
B. Conservation, restoration and diagnostics of religious cultural heritage
C. Sacral sights in the light of tourist trade marketing
D. Religions and media communication

The deadline for registration and sending the manustripts: 28th February 2018.

It is our big pleasure inform you that the conference proceedings related to ESRARC 2016 and ESRARC 2017 have been positively evaluated and indexed by Web of Science.


Further information can be found on the conference website or in the material attached.

Best Regards

Organizational and program committee  
ESRARC 2018

Faculty of Mass Media Communication 

University of Ss. Cyril and Methodius
2 Nam. J. Herdu
917 01 Trnava, SLOVAKIA
e-mail: esrarc2018@fmk.sk

web: http://www.ejst.tuiasi.ro/esrarc2018

Seminář Uvádění výrobků na trh, technické požadavky na výrobky se zaměřením na požadavky pro strojní zařízení

pozvanka_26_01_2018

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Uvádění výrobků na trh, technické požadavky na výrobky se zaměřením na požadavky pro strojní zařízení“, který se bude konat dne 26. ledna 2018 na CxI TUL. Přednášejícím bude Ing. Aleš Mach ze Strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou.

Pozvánku na tento seminář naleznete v příloze.
V případě zájmu se prosím registrujte na tomto odkaze: https://cptt.tul.cz/seminare

Termín registrace max. do 23. 1. 2018.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem

Jindřiška Hauerová

12. INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ TOPOLOGICKÝCH STUDIÍ POETIKY UMĚNÍ, KRAJINY A ARCHITEKTURY

2012_513_01

12. INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ TOPOLOGICKÝCH STUDIÍ
POETIKY UMĚNÍ, KRAJINY A ARCHITEKTURY
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a Matematickofyzikální
fakulty University Karlovy v Praze
Dne 12. ledna 2018 od 10,00 hodin v Aule Matematicko-fyzikální fakulty,
Praha 1, Malostranské nám. č. 25, 1. patro.
Program: a) souhrn výsledků 11. ISTS s diskusí k tématu model,
b) prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Přírodovědecká fakulta UK,
Modely v přírodovědě: ambivalence jistoty a nejistoty poznání,
c) Mgr. Aleš Svoboda, Fakulta humanitních studií UK
a Fakulta umění a architektury TUL,
Struktura a symetrie v umění, topologický přístup Anthony Hilla.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2018,
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,

HORIZON 2020

pozvanka_h2020_reportovani_21112017

Vážení kolegové,
zasíláme Vám pozvánku na workshop – reportování v projektech HORIZON 2020. Seminář se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 10:00 do 12:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FCHI (A 402), VŠCHT Praha, budova A, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice.

Pozvánku na seminář zasíláme v příloze, registrovat se můžete po přihlášení do aplikace a výběru semináře na https://research.cvut.cz/seminars.

Registrace Vám bude potvrzena e-mailem.

S pozdravem

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.
Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
Rektorát ČVUT

 

Webinaře Web of Science

Vážení uživatelé Web of Science.

Rádi bychom Vám nabídli sérii webinářů zaměřených na zdokonalování uživatelských dovedností při práci s naší databází Web of Science a dalšími souvisejícími produkty společnosti Clarivate Analytics. Webináře jsou veřejně přístupné. Pro účast na webinářích se prosím registrujte pomocí uvedených odkazů.

 

(1)  Novinky ve Web of Science Registrace

úterý 5. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

·         Představíme Vám novinky v databázi WOS, které rozšiřují discoveryfunkci naší databáze a zlepšují techniky pro hodnocení vědeckých publikací. Dozvíte se o novinkách ve Web of Science,
Journal Citation
Reports a InCites Benchmarking & Analytics.

(2)  Emerging Sources Citation Index (ESCI) Objevte nová a rozvíjející se vědecká témata pomocí nového citačního indexu Emerging Sources Citation Index. Registrace

středa 6. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

·         Získejte více informací o selekčních kritériích pro index ESCI.

·         Jaké je pokrytí zemí, oborů a vydavatelů.

·         Získejte širší přehled o svých vědeckých výsledcích a jejich vlivu.

(3)    Překonejte limity vyhledávání pomocí klíčových slov.
Objevte významné publikace pro váš obor pomoci CITAČNÍ SÍTĚ

Registrace

čtvrtek 7. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·  Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jakým způsobem lze lépe využít potenciál databáze WOS. Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak lépe využít potenciál citační sítě.

(4)  Essential Science Indicators (InCites ESI) – Naučte se, jak objevit rozvíjející se a významný výzkum pomocí indikátorů ESI Registrace

(úterý 12. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·  Představíme vám, jak objevit relevantní publikace pomocí indikátorů citovanosti

·  Dozvíte se, jak identifikovat nové vědecké směry a objevit tzv. „hot topicspomocí nástroje Research Fronts.

(5)  InCites B&A – Identifikujte excelentní obory vaší instituce, porovnejte se s vašim okolím, v rámci vaší země nebo na mezinárodní úrovni Registrace

středa 13. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·         Na obecném příkladu si předvedeme, jakým způsobem lze získat představu o publikační činnosti dané instituce. Jak lze instituce vzájemně porovnávat.

(6)    WOS Citation Connection – Získejte úplný obrázek o vašem oboru a naučte se, jak vyhledávat publikace nad rámec odborných časopisů.

Registrace

čtvrtek 14. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak plně využít všech výhod databáze WOS Citation Connection.

 

V Případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Josef Jilek

Customer Education Specialist | Scientific and Academic Research
Web of Science |
Clarivate Analytics
Mobile +420 720 950 160 |
josef.jilek@clarivate.com

3. konference Naše příroda

knp-logo-2017

3. konference Naše příroda / 28. listopadu 2017 / OLOMOUC
Téma: Příroda ve městě

„Zajedeme do přírody“, říkáme často, když chceme někam ven z města. A přitom si vůbec neuvědomujeme paradoxnost tohoto tvrzení. Neexistují dva oddělené světy – město a příroda. I ve městech je příroda, a často jí není málo. V parcích, na zahradách, ve zpustlých továrních areálech, v městských rybníčcích a vodních tocích… Leccos s námi žije dokonce i pod jednou střechou. Někdy jsou to sousedství nežádoucí, většinou však neškodná a mnohdy obohacující. Co vše můžeme ve městech (a jiných větších obcích) vidět? Jak se chovat, aby naše soužití bylo oboustranně bezproblémové? O tom byla letošní konference Naší přírody.

Děkujeme všem, co se zúčastnili třetího ročníku konference Naše příroda, pro který jsme zvolili téma „Příroda ve městě“. Konference se uskutečnila 28. listopadu 2017 v olomouckém hotelu Clarion. Konferenci pořádal spolek Naše příroda z. s., pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pana Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Termín a místo konání

28. listopadu 2017, Clarion Congress Hotel Olomouc
(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

Pořadatel:

Naše příroda z.s., Lazecká 297/51, Olomouc, 77900

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

http://www.konference-priroda.cz/abstrakta-2017/2/

Modul 2- Příprava rozpočtu v projektech programu Horizont 2020

Vážená paní,vážený pane,

rádi bychom Vás informovali o semináři, který organizuje Technologické centrum AV ČR na konci měsíce listopad 2017. Jedná se o  Modul 2- Příprava rozpočtu v projektech programu Horizont 2020 (se zaměřením na RIA, IA a CSA), tento seminář proběhne 28/11 v Praze.

Registrace: zde, program naleznete v příloze tohoto emailu.

Pokud máte zájem se semináře účastnit, prosím, registrujte nejpozději do 24/11, poté bude tento seminář nabídnut dalším zájemcům .

Dále si Vás dovolujeme požádat o nešíření linku viz. výše, z důvodu omezené kapacity semináře.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Petra Ondračková

Národní informační centrum pro evropský výzkum

 

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 1076/27

160 00 Praha 6

Tel. 234006165

E-mail: ondrackovap@tc.cz

www.tc.cz

https://twitter.com/H2020_Czech

 

Architektura v perspektivě

archvpersp2017

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století
Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě
konaná ve dnech 2. – 3. 11. 2017
v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás již podeváté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.

Konference Juniorstav 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na připravovanou konferenci Juniorstav 2018, která se bude konat dne 25.1.2018 na Fakultě stavební v Brně. Jedná se o 20. ročník doktorské konference, která nyní prochází reformou nového organizačního týmu, se snahou vložení novodobého moderního ducha.

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí s přímým zaměřením na stavebnictví a blízká témata. Všechny články budou publikovány ve sborníku Juniorstav v elektronické podobě. Výběr nejlépe hodnocených článků bude zaslán do stavebně-technických časopisů pro širší publikaci.

Klasická „power-pointová“ prezentace výsledků vědeckých prací účastníků bude letos v kombinaci s tištěnou posterovou sekcí. Prezentace vědeckých posterů bude probíhat během přestávek spolu s představením stavebních firem a jejich workshopy. Studenti doktorského studia tak budou mít příležitost nejen k publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti a její prezentaci před širší veřejností, ale i k diskuzi o praktickém využití daných témat ve stavebnictví.

Rámcové sekce konference Juniorstav 2018

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

2. Dopravní stavby

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

5. Stavebně-materiálové inženýrství

6. Management stavebnictví

7. Geodézie, kartografie a geoinformatika

8. Stavební fyzika a technická zařízení staveb

Potenciál konference je samozřejmě v předání zkušeností, znalostí a výsledků zkoumání, ale i v navázání nových kontaktů a následné spolupráce s kolegy z domácích či zahraničních univerzit, popřípadě se společnostmi působícími ve stavební praxi. Můžete se těšit i na doprovodný program stavebního směru.

Uzávěrka registrace je 30. listopadu, odevzdání příspěvku na konferenci pak 31. prosince 2017.

Přikládáme oficiální dopis podepsaný garantem konference a vedoucím Ústavu pozemního stavitelství prof. Ing. Miloslavem Novotným, CSc. a pozvánku na konferenci.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vaši účast,

Tým JUNIORSTAV

vědecká konference

FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Veveří 331/95, Brno, 602 00

T:  +420 541 147 446

info@juniorstav.cz

www.juniorstav.cz

fb.me/juniorstav

 

EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa

eupro2017_e-pozvanka_cz_fin4

EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa

Konference katedry architektury Fakulty umění a architektury TUL v Liberci

konaná ve dnech 25. – 27. 9. 2017 (pondělí až středa)

v aule budovy G Technické univerzity v Liberci

Tématicky navazuje na konferenci 1. (Architektura mimo centra). Její téma IDENTITA se pokouší o odhalení problematiky identity místa nebo národní identity v soudobé architektuře, toto téma bude nahlíženo z různých možných úhlů pohledů a ze situací v jakých se lokální tvůrci a jejich tvorba nachází. Široké spektrum přístupů může odhalit specifika české architektonické scény a její identity.

KONFERENCE KRECon 2017

program-krecon-20171

Konference  KRECon 2017.pro  studentky a studenty doktorských studijních programů a všechny, které by mohlo téma zaujmout.

Již sedmý ročník mezinárodní konference je věnován vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků

(s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje.

Konference KRECon 2017 se uskuteční 9. a 10. listopadu 2017 v Národní technické knihovně v Praze.

Konference je zdarma, kapacita je však omezena, proto je nutné se zaregistrovat.

Veškeré bližší informace najdete v přiloženém programu (nebo na webu www.krecon.cz).

 

 

 

PRVNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU ZÉTA

screenshot-2017-09-04-14-09-08

Technologická agentura ČR dnes vyhlásila první veřejnou soutěž v programu ZÉTA, jehož cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Dílčím cílem programu je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-prvni-verejna-soutez.html

 

Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu

Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu

4. – 5. září 2017, denně od 10:00 – 16:00 hodin, Liberec, budova VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I (průmyslová zóna Sever)

Program

V rámci dvoudenního semináře se zaměříme na vysvětlení a procvičení nejdůležitějších oblastí, jejichž znalost  může vědci pomoci při přípravě a realizaci konkurenceschopného projektu.

Na úvod prvního dne se seznámíme s profilem a kompetencemi, které se aktuálně od vědecko-výzkumných pracovníků a akademiků očekávají a ukážeme si, jaké nástroje lze využít pro plánování profesního růstu.

Mezi stěžejní znalosti patří oblast projektového řízení a psaní projektových žádostí, v dalším bloku se proto zaměříme na vysvětlení základních principů plánování a řízení projektů – ujasníme si, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem, jak pracovat s výsledky a výstupy, co jsou to milníky i jak se dobrat k členění projektu do klíčových aktivit (angl. workpackages). Také si ozřejmíme, v kterých částech projektové žádosti tyto znalosti využijeme a jak nám jejich znalost pomůže při tvorbě projektového návrhu.

Druhý den semináře se zaměříme na specifika financování vědy prostřednictvím specifických programů a projektů z nich financovaných. V základním přehledu se seznámíme s momentálně nejvýznamnějšími programy a jejich základními pravidly. Další blok bude věnován typické struktuře projektových žádostí a tomu, jak s ní pracovat nejen při sestavování žádosti, ale také při realizaci projektu – vysvětlíme si, co je excelence, jak s ní pracovat, jaká je vazba mezi ní, implementací a impaktem projektu. Specificky se zaměříme na potenciální dopad projektu, komunikační a diseminační strategie a jak s nimi pracovat. Na závěr neopomineme ani další témata, která mohou hrát roli při hodnocení projektů.

Seminář je zkrácenou verzí Letní školy pro doktorandy a je určen všem zájemcům o téma přípravy a řízení projektů z řad akademických a výzkumných pracovníků.

Cílová skupina: doktorandi, vědci a akademičtí pracovníci bez předchozích zkušeností s přípravou a realizací projektů.

Lektor: Radka Pittnerová

Registrace

Registrovat se můžete zde.

BAREVNOST/DOBA KONFERENCE

barevnost-doba2

BAREVNOST/DOBA – pořádá ÚSTAV PRO TEORII A DĚJINY ARCHITEKTURY FA ČVUT, ve spolupráci s povalecnaarchitektura.cz BAREVNOST je nejproměnlivější vlastností architektury. Je výrazem osobních preferencí, reaguje na módní vlny, odráží dobové teorie, společenskou atmosféru či trendy ve výtvarném umění a designu, stejně jako dostupnost stavebních materiálů a technologií. Konference se zaměřuje na vývoj barevnosti v československé architektuře druhé poloviny dvacátého století, s možným přesahem v prostoru i čase. Nadčasový námět ve zpětné reflexi umožňuje zachytit i fenomén morálního/fyzického stárnutí, vrstvení a překrývání, či vlivů místního kontextu. konání konference: 20.9.2017, 9:00, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 důležité termíny: do 9. 8. 2017— přihlášky/anotace (900 znaků) do 16. 8. 2017— přijetí/nepřijetí příspěvku do 20. 9. 2017— plné texty příspěvků pro sborník (do 10 NS) Přihlášky obsahující osobní a institucionální údaje, kontakt a anotaci příspěvku zasílejte na: dejiny@fa.cvut.cz Kontaktní osoba Veronika Vicherková, 607972441 barvafa@gmail.com http://povalecnarchitektura.cz, https://fa.cvut.cz/cz/ustavy/15113 15113 FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

 

 

ŠKOLA ARCHITEKTURY

Mezinárodní studentská vědecká konference

ŠKOLA ARCHITEKTURY,

která proběhne 10. listopadu 2017 v budově Fakulty
architektury ČVUT v Praze. Cílem konference je představit různorodé
přístupy k architektonickému vzdělávání a poskytnout tak prostor pro
otevřenou diskusi na toto téma.

Kromě příspěvků věnovaných přímo výuce na vysokých školách architektury
jsou vítána témata, která se zabývají vzděláváním dětí a studentů na
nižších vzdělávacích stupních či edukací širší veřejnosti. Možnost
přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, například pedagogických fakult,
kteří se ve svém výzkumu věnují rozvoji kreativity a technického myšlení.
Konference by se měla také dotknout aplikace metody research by design
přímo ve výuce architektury.

Přihlášku společně s abstraktem zašlete do 26. června 2017 na e-mail
skolaarchitektury@fa.cvut.

skola-architektury_vyzva

school-of-architecture_call-for-papers

skola-architektury_prihlaska

school-of-architecture_registration

Tyto informace společně s aktualitami naleznete také
na webové stránce skolaarchitektury.cz.

 

Program Horizont 2020

logo

Technologické centrum AV ČR a Česká membránová platforma, z.s.
si Vás dovolují pozvat na
Informační seminář:
Program Horizont 2020 – aktuální směry výzkumu a připravované výzvy
v oblasti průmyslových technologií a energetiky
Datum konání: 19. června 2017 (pondělí)
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Seminář, který je pořádán ve spolupráci s Českou membránovou platformou, z.s.,

se zaměří na možnosti financování z evropského programu Horizont 2020 (H2020)

pro špičkové inovační projekty. Zájemci získají přehled o struktuře programu H2020

a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy.

Jak na Horizont 2020?

logo

Technologické centrum Akademie věd ČR
Jak na Horizont 2020?

Téma semináře:

Jak připravit
výzkumný projekt pro h2020

Datum: 7. června 2017

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 (mapa)

Přednášející:

Jana Čejková (TC AV ČR)

Eva Hillerová (TC AV ČR)

Dominika Zsapková Haringová (TC AV ČR)

Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu v souvislosti se zadáním v pracovním programu a zdroji informací.Pracovním jazykem semináře bude čeština, některé podklady budou v angličtině.PROGR

09.30 -10.00 Registrace účastníků

10.00 – 12.30 Stručně o H2020, účastnický portál, informace o kontextu, hodnocení návrhů a experti, struktura projektu, abstrakt, část 1 návrhu – Excelence

12.30 – 13.15 Přestávka na občerstvení

13.15 – 16.00 Části 2- 5 návrhu:
Dopady výsledků, standardizace, data, implementace projektu, členové konsorcia, etika a bezpečnost

Prezentace budou doplněny praktickým cvičením a diskuzí, v dopoledním i odpoledním bloku bude krátká přestávka.

https://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/jarni-cyklus-kurzu-jak-na-horizont-2020

http://geform.tc.cz/Modul%201

EnviroCity 2017

image-proxy

Zveme na zahájení komunitního festivalu EnviroCity 2017, které se uskuteční v úterý 30. května od 19.00 hodin na Nuselských schodech na Praze 2.

Společně s architektem Šimonem Prokopem a předsedkyní spolku CooLAND Kateřinou Zímovou zde představíme výsledky projektu COLidor, který si klade za cíl dlouhodobě podporovat unikátní biotop nacházející se právě v okolí staré roubenky Zvonařka na pomezí Nuslí a Vinohrad. Na naši prezentaci GIGA mapy naváže Andrea Pekárková s audiovizuální performancí na téma biodiverzity a večer bude zakončen nočním piknikem s netopýry, v rámci kterého se pokusíme zmapovat nejčastěji vyskytující se druhy.

Program desetidenního festivalu je bohatý na přednášky, diskuze, sousedská setkání i další performance a zvu vás tímto k jeho návštěvě!

Nenechte si ujít zejména prezentaci norského profesora Birgera Sevaldsona z Oslo School of Architecture and Design, zakladatele Ocean Design Research Association na téma Jak přispívá design k budování demokratické kultury? Prezentace s navazující debatou a drobným pohoštěním se uskuteční ve středu 7. června od 18.00 hodin v přilehlém Excelsior Pubu (Fričova 8, Praha 2) a pokud byste měli zájem se jí účastnit, prosím kontaktujte mne emailem, neboť kapacity jsou omezené.

Kompletní program naleznete na naši FB události.

Těším se na setkání!

Marie Davidová
architektka a předsedkyně pořádajícího spolku Collaborative Collective

Konference doktorského studia architektura a urbanismus: současný výzkum

Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků na 7. mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci doktorského studia:

ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v Praze, doprovodný program bude následovat v pátek 8. prosince 2017.

Konference je tematicky zaměřena na problematiku architektury a urbanismu z pohledu 21. století. Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se tyto obory v současnosti potýkají.

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších fakult. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011 a 2014, Bratislavě 2012 a 2015 a Brně 2013 a 2016.

Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích: 1. Vize, projekty a realita 2. Historie, proměna a přeměna 3. Materiály, technologie a procesy 4. Nové otázky 21. století

Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Organizační výbor konference: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za organizační výbor doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za vědecký výbor Kateřina Čechová, MSc. Arch. (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění sborníku Ing. arch. Vít Rýpar (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění konference Mgr. Veronika Vicherková (FA ČVUT Praha) – propagace a doprovodný program

Vědecký výbor konference: doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – předsedkyně prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha) prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava) doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD. (FA STU Bratislava) doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno) prof. PhDr. Petr Kratochvil, CSc. (FUA TUL)

Koordinátorka konference: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. e-mail: phd2017@fa.cvut.cz tel.: +420 224 356 354 Fakulta architektury ČVUT Thákurova 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

phd_konference_2017-poster_cz_eng

phd_konference_2017-vyzva

phd_konference_2017-prihlaska

phd_conference_2017-registration

phd_conference_2017-call

 

 

Krátkodobá stipendia DAAD

Seminář, na kterém Anke Demmerling, M.A. poradí případným zájemcům o získání stipendia DAAD.

Nově vypsaná uzávěrka  přijímání žádostí o *krátkodobá stipendia DAAD*.

Jarní uzávěrka *1. května* se týká stipendijních programů

„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“, „Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

*Uzávěrka 1. května 2017 se vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu od prosince roku 2017 do května roku 2018. *

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS <http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/>. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de <http://www.funding-guide.de>

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz <http://www.daad.cz> v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de <http://www.funding-guide.de>.

DAAD-Informationszentrum Prag

Masarykovo nábř. 32

110 00 Praha 1

Tschechische Republik

Tel.: +420 224 931 182

Mob.: +420 702 142 340
Fax: +420 224 931 183

E-mail: info@daad.cz <mailto:info@daad.cz>

Web: www.daad.cz <http://www.daad.cz/>

 

pozvanka-na-seminar-daad

SMILJAN RADIC – BESTIARY (BESTIÁŘ)

smiljan-radic-bestiary-a5

Zveme Vás na setkání s architektem Smijanem Radičem v Českých Budějovicích ve Studentském kostele svaté Rodiny.

Přednáška autora: 27. 4. od 17. 00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy: ve čtvrtek 27. 4. 2017 / od 19.00 /Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice

Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017

Kurátor: Michal Škoda

ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

phd_konference_2017-poster_cz_eng-1
ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

Vyhlášení výzvy k podávání příspěvků na 7.
mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci doktorského studia:
ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM.

Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura,
výstavba, urbanismus a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci
mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými
se tyto obory v současnosti potýkají. Konference navazuje na cyklicky
pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v předchozích
letech v Praze (2011 a 2014), Bratislavě (2012 a 2015) a Brně (2013 a
2016).

Letošní konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v
Praze, doprovodný program bude následovat v pátek 8. prosince 2017.
Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích: 1. Vize, projekty a
realita 2. Historie, proměna a přeměna 3. Materiály, technologie a procesy
4. Nové otázky 21. století.

Budeme moc rádi, když tuto informaci spolu s výzvou k podávání příspěvků
(do výše uvedených tematických sekcí) rozšíříte mezi studenty doktorského
studia na svých institucích.

V příloze zasílám informační materiály: plakát (pdf), text výzvy na
podávání příspěvků (pdf) a přihlášku (doc). Vše v českém i anglickém
jazyce.

phd_konference_2017-vyzva
phd_conference_2017-call
phd_conference_2017-registration
phd_konference_2017-prihlaska

Kurzy Akademické psaní a Prezentace na konferenci v angličtině v březnu v Liberci

Vážená kolegyně / Vážený kolego,

Ráda bych Vás nebo Vaše kolegy pozvala tentokrát  na březnové semináře, které pořádáme pro vědce a doktorandy  v Liberci. Pro velký zájem opakujeme ještě jednou 29. března 2017 kurz akademického psaní  a připravili jsme také úplnou novinku – Prezentační dovednosti v angličtině (30. března 2017).  Oba kurzy proběhnou v prostorách děkanátu Ekonomické fakulty TUL (7. patro), Voroněžská 13, Liberec od 10: do 16:00. Registrovat se můžete (a bližší informace naleznete) na stránkách sympoziumsychrov.cz  Kromě zmíněných seminářů naleznete na webu informace také o dalších vzdělávacích akcích, které připravujeme do prázdnin.

 

Budeme se těšit na případné setkání 29. března 2017 na kurzu  EFFECTIVE WRITING: Jak zvýšit šance na úspěšné opublikování výsledků vědy a výzkumu v angličtině nebo  30. března 2017  na semináři   Presenting at a Conference in English.

Radka Pittnerová,

Regionální kontaktní organizace Liberec při VÚTS, a.s.

akademicke_psani_a_prezentace_na_konferenci_liberec-1

World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium – WMCAUS 2017

We would like to thank the huge interest in „World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium – WMCAUS 2017“ until now.

We would like to inform you that all articles of WMCAUS 2016 published in Procedia Engineering were indexed in WEB OF SCIENCE AND SCOPUS.

The articles of WMCAUS 2017 will also be indexed in WEB OF SCIENCE, SCOPUS, etc.

The last 2 days to abstract submission deadline 3 March, 2017.

Online registration and submission system is now open, and you can submit your abstract(s) as well as full text(s).

http://wmcaus.org/registration.html

On the behalf of the Organising Committee, we would like to invite you as a representative participant in WMCAUS 2017.

We also invite you to be CONVENER of a specific session related with one of the WMCAUS 2017 topics. CONVENERS will be free of charge of registration fee as a compliment of WMCAUS 2017, if your session will be completed with the minimum 10 participants registered.


Symposium Chairmen

Prof.Dr. Isik YILMAZ
Assoc.Prof.Dr. Marian DRUSA
Prof.Dr. Marian MARSCHALKO

wmcaus@wmcaus.org

www.wmcaus.org

 

 

Pozvánka na seminář v rámci přeshraničního programu Interreg V – A Česká republika – Polsko

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář v rámci přeshraničního programu Interreg V – A Česká republika – Polsko,

který se bude konat v úterý 24. 1. 2017 od 9:30  v Hotelu Liberec (http://hotel-liberec.eu/)

Seminář je zaměřen na prioritní osy 2, 3, 4, ve kterých byly vyhlášeny výzvy (www.cz-pl.eu).

Seminář je určen pro žadatele z ČR, nebude tlumočen.

Svoji účast, prosím,  potvrďte do 20.1. 2017 na email magda.podsednikova@kraj-lbc.cz .

Více informací naleznete v připojené pozvánce.

Konzultace 24.1.2017

V případě, že máte zájem o konzultaci vašeho projektového záměru, prosím o zaslání této informace do 11.1.2017.

Napište, do které prioritní osy chcete předkládat záměr, názvy partnerů projektu.

Termín Vám poté bude nabídnut. Na konzultaci je vhodné přijít se všemi partnery projektu (tedy z ČR i Polska)

Mgr. Magda Podsedníková
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 926  *  fax: +420 485 226 444
e-mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

 pozvanka-na-seminar_24-1-2017_liberec

http://www.cz-pl.eu/zadatel-seminare.html

Liko-Noe jako příklad inteligentní stavby jednadvacátého století

liko_noe-02

Má česká architektura po roce 1990 svůj charakteristický výraz či dokonce styl, který by byl natolik typický v mezinárodním srovnání, že můžeme hovořit o její nezaměnitelné identitě? Jakou pozici zaujímá v evropském kontextu? Platí teze (autor teze Petr Volf) o tom, že česká architektura bude světová, až bude opravdu česká? Jako se to projevilo kupříkladu v kubistické a po-kubistické epizodě v období 1910 až 1925, která vyústila v takzvaný národní styl.
Hledání soudobé identity místa na příkladu experimentálního domu, který se rozhodla realizovat rodinná firma Liko-s, je aktuálně zpracovávaným tématem projektu. Liko-Noe je příkladem inteligentní stavby jednadvacátého století, přirozenéhp stavění, propojení s přírodou. Organická forma, organická podstata. Vertikální zahrada. Experimentální výstavba za dvacet sedm dnů. Důraz na experiment.
Předmětná aktivita je součástí klíčového tématu Identita české architektury a bude dále rozpracována v roce 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop se zahraniční účastí – prof. Makoto Tanida, Meijo University Nagoja

ws_tanida2

Ve dnech 30.10.-4.11.2016 TUL navštívil prof. Makoto Tanida z Meijo University Nagoja v Japonsku.
Cílem návštěvy profesora Makoto Tanidy byl workshop jehož tématem bylo město Ralsko a jeho veřejné prostory, přesněji užívání veřejných prostor. Jako participující účastník se na workshopu podílela doktorka Kateřina Sidiropulu Janků z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, interpretace textů amerického sociologa Richrda Sennetta.

Spolu s profesorem Makoto Tanidou přijelo do Liberce 6 studentů architektury Meijo University. Workshopu se z české strany zúčastnili pedagogové Katedry urbanismu FUA TUL, doplněno o studenty FUA TUL. Interpretace veřejných míst a prostoru města Ralska probíhala ve spolupráci s lokální komunitou tvořenou mimo jiné minoritními skupinami volyňských Čechů a Romů. Interpretace probíhala skrze konceptuální filmy vytvářené smíšenými skupinami studentů z Meijo University a TUL.

Výsledkem společného zahraničního workshopu je dohoda na pokračování spolupráce, prvně společný projekt vycházející z interpretace města Ralska mající vyústit ve společný soutěžní návrh na expozici pro 16. Bienále architektury v Benátkách 2018, jehož tématem je bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho paralela v Japonsku.

 

 

 

Mezinárodní urbanistická konference URBANITY

14611122_1217771358281252_4847244371278141256_n

Mezinárodní urbanistická konference se bude věnovat aktuálním trendům v urbanismu a udržitelnému rozvoji měst. Cílem je vytvoření platformy pro společenské setkání pedagogů a účastníků výzkumu z fakult architektury z Prahy, Brna, Bratislavy a Liberce, z rakouského prostředí pak z TU Graz a DU Krems. Konference je zaměřena především na implementaci teorie současných přístupů v plánování měst do studia na fakultách architektury. Výměnou informací a názorů urbanistů – pedagogů a výzkumných pracovníků reprezentujících pozvané fakulty se získají nejen nové informace z oboru urbanismu, ale i konfrontace metod výuky předmětů urbanismu na těchto fakultách.

Workshop se zahraniční účastí – prof. Massimo Tadi, Politecnico di Milano

Ve dnech 26.10. – 28.10.2016 navštívil TUL prof. Massimo Tadi z Polotecnico di Milano.
Cílem návštěvy profesora Tadiho bylo pokračování v tématech možného spolupráce, jak bylo naznačeno na prvotním jednání v květnu, dále představení města Ralsko, jakožto možného místa pro společné workshopy mezi partnerskými univerzitami a jako posledním z bodů byla veřejná přednáška představující IMM Design Lab, jehož je prof. Tadi ředitelem.

Přednáška prof. Tadiho zapadá do aktivit spojených s projektem, jehož hlavním tématem je Město Ralsko v Libereckém kraji, město, jež je pro Katedru urbanismu FUA TUL, experimentálním rozvojovým prostorem. Projekt, na kterém participují KUR FUA TU v Liberci, Fakulta sociálních studií MU, 4AM a IMM DesignLab, prostřednictvím spolupráce s prof. Tadim, také Milánská Politechnika.

Cílem celého projektu je představení Města Ralska jako svým způsobem unikátního prostoru post-kulturní krajiny v souvislostech společenských, sociálních, ekologických a také urbanistických. Ambicí projektu je představit věrohodný scénář možného rozvoje Ralska, založený na participaci místních komunit, potažmo veřejného, privátního a občanského

Workshop, jehož součástí byla přednáška, představuje, mimo jiné, certifikovanou metodiku Milánské Politechniky pro hodnocení a analýzu urbánních struktur s cílem nalezení jejich optimálních energetických vstupů a výstupů. Workshop za účasti primárně akademiků z Katedry urbanismu nastínil možnosti jak skrze tuto metodiku nahlížet na území Ralska a podrobit rozvojový scénář oponentuře skrze tuto metodiku.

Závěr workshopu má několik rovin:
– FUA TUL vydefinuje předměty pro možný magisterský studijní program (anglický)
– Příprava společného workshopu v Ralsku
– Oslovení školy architektury v Cottbusu s cílem posunout spolupráci Milano – Liberec na trojtranou spolupráci Milano – Cottbus – Liberec

 

 

 

Architektura jako výraz nové identity místa

2-3-10-photo-filip-slapal-fialanemec

Podíl rodiny, krajiny a architektury na tvorbě genia loci Aleniny Lhoty.

Jestliže budeme v Česku hledat místo s nejvyšší koncentrací kvalitní současné architektury na jednoho obyvatele, prvenství si odnese Alenina Lhota na Táborsku. V této osadě, ležící necelých pět kilometrů od jihočeské Jistebnice, pod jejíž správní území spadá, je vedeno osm adres a trvale na nich pobývá pouhých deset obyvatel. V závěru dvacátého a v průběhu jednadvacátého století však v Alenině Lhotě vzniklo několik architektonických realizací, které dokonale přispěly k proměně její identity. Kdysi zapomenuté a opuštěné místo ožilo a začalo mít velmi dynamickou přítomnost. Originální stavby byly jednak publikovány v novinách, časopisech, různých přehledových a odborných publikacích, jednak byly představeny na výstavách moderní architektury a získaly několik prestižních ocenění. Stavby svým výrazným pojetím a kvalitou přesahují nejenom území regionu, ale i hranice České republiky. Zatímco architektonicky již proslulá Litomyšl se do širšího povědomí prosadila po roce 1990 díky přístupu samosprávy, která pochopila důležitost soustavné péče o veřejné stavby v souvislosti s rozvojem města, tak Alenina Lhota byla postupně, krok za krokem, kultivována takříkajíc rodinným sepětím v nově nalezeném domově.
Dosavadní výsledky zkoumání shrnuje tištěná publikace Čertovo břemeno (vydalo nakladatelství Kant, 2016), která je východiskem pro další rozpracování tématu Identita české architektury v roce 2017.

 

 

Workshop Caruso St. John

workshop-caruso-st-john_3

Fakulta umění a architektury v Liberci pořádala workshop Caruso St. John. Akce probíhala v Českých Budějovicích ve Studentském kostele svaté Rodiny. Prostory poskytl Dům umění v Českých Budějovicích, neboť mezi oběma institucemi probíhá již dlouhodobého partnerství. Účastnili se pracovnící Fakulty umění a architektury TUL , architekti a zástupci z několika dalších fakult architektury v ČR (např. České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Akademie výtvarných umění v Praze), ale i široká odborná veřejnost. V rámci 4-denní návštěvy architektů prod. Adama Caruso a Dr. Helen Thomas (16. -19.10. 2016) se uskutečnil workshop, přednáška, diskuse s architekty, jednání s vědeckými pracovníky a schůzka s děkanem a cesty za architekturou, ale také vernisáž jejich výstavy Caruso St John – 33 Competitions, 6 Projects, která probíhá do 20.11.2016 v Českých Budějovicích.

workshop-caruso-st-john_1

 

workshop-caruso-st-john_2

 

Konference Architektura v perspektivě 2016

Ve dnech 13.-14. 10. 2016 se v Ostravě uskutečnil 8. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference Architektura v perspektivě. Konference je věnována tématům architektonické a urbanistické tvorby z období od 2. poloviny 20. století.
Záměrem organizátorů byla možnost pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky měli také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Bylo tedy možné shlédnout články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších. Účelem konference bylo v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušeností z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
V rámci konference, kterou organizovala doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je odbornou garantkou konference a Ing. arch. Martin Nedvěd – sekretář konference, byl vybrán příspěvek z oblasti Ekologické aspekty v architektuře a Soudobé architektonické trendy.
Odborný článek s názvem Sky Walk přednesl Prof. Zdeněk Fránek. Článek byl prezentován v českém jazyce.Příspěvek s tématem Soudobé architektonické trendy-Odlišná typologie, konstrukce, nevšední míra intervence a invence, to jsou vlastnosti nově realizovaného projektu Sky Walk na Dolní Moravě, který atakuje veřejnost a klade otázky abstrahující od samotné disciplíny architektury. Posunuje a definuje míru tolerance, představivosti i empatie. Odvážné hmotové řešení a sofistikovaná konstrukce zaujaly nejen domácí, ale i zahraniční odborníky. Mimo jiné i díky neotřelému uchopení měřítka a míry v místě vzniku. Nebojme se soudobé architektury!
Dalším článkem byl článek Dany Novákové „Fotografie jako médium“. Tématem byly Ekologické aspekty v architektuře: Zájem o téma environmentálních fotografií v umění a architektuře, dává předzvěst možnosti přednést příspěvek z oboru výtvarného umění, symbiózy fotografie a architektury. Nelze ani tak o technickou stránku, jako uměleckost a vnímání fotografie jako individuálního aktu – média, které je schopné vyjadřovat jakýkoliv umělecký názor s úmyslem řešit jakékoliv problémy soudobého světa: nekončící, ale i nevyhnutelné zabírání krajiny průmyslovými relikty (chladící věže, stovky stožárů VN, NN, rozvodny). Aplikován je formou experimentální fotografie industriální krajiny v okolí obce Dukovany, včetně externích příkladů. Příspěvek má přispět k nalezení vlastního přístupu a možného přínosu v rámci doktorské práce.
foto-1

foto-2

foto-3

foto-4

Litomyšl – hlavní město současné české architektury

dsc_6618

Cílevědomé prosazování kvalitních staveb po roce 1990 vyneslo desetitisícovou Litomyšl na pozici hlavního města soudobé české architektury. Panuje obecná shoda, že mít zde svou realizaci je pro architekta věcí prestiže a jedná se o svého druhu uznání jeho schopností.
V Litomyšli, která jinak proslula svou renesancí (zámecký areál je od roku 1999 zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO), máme možnost detailně sledovat i vývoj české architektury v uplynulém čtvrtstoletí. Samo město lze považovat za názornou učebnici. Prvotní iniciativa vizionářského starosty Miroslava Brýdla se stala organickou součástí politiky města. Zatímco v jiných městech většinou trvají podobné snahy jenom po dobu „jednoho starosty“, v Litomyšli přijal nastavený model za svůj jak Brýdlův nástupce Jan Janeček, tak Michal Kortyš i současný starosta Radomil Kašpar.
Pro zkoumání pojetí rozvoje architektonické identity historických míst v mezinárodním kontextu soudobé architektury nebylo toto místo tedy vybráno náhodou. Hlavní výsledky dosavadního zpracovávání tématu zachycuje výstava Litomyšl – hlavní město současné české architektury, která měla premiéru 30. 9. 2016 právě v tomto jedinečném místě, kde bylo téma poprvé představeno pracovníkům veřejné správy a samosprávy, pracovníkům z oblasti architektury a urbanismu, členům akademické obce, a také odborné i široké veřejnosti. V následujícím roce bude výstava putovní. Příležitost seznámit se s příkladem pojetí rozvoje architektonické identity historických míst v mezinárodním kontextu soudobé architektury dostanou tak zástupci měst, odborná i široká veřejnost, a také média na řadě míst České republiky.

 

 

 

 

monografie Marie Davidové

img_7350

Vyšla monografie Marie Davidové: Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Oriented Architecture Approached through Systems Oriented Design financována z Norských fondů.

Publikaci si můžete vyzvednout zdarma na děkanátě u Marty Petrové do vyčerpání zásob.

Advanced Building Skins Conference 2016

conference-2016

Ve dnech 10. – 11. října 2016 se bude konat jedenáctý ročník konference:Advanced Building Skins. Cílem konference o pokročilých stavebních materiálech je přispět k diskuzi multidisciplinárního, integrovaného přístupu k plánování mezi architekty, inženýry, vědci a výrobci, s myšlenkou snížení spotřeby energie budov.

Tato konference podporuje živou výměnu informací mezi tvůrčími skupinami, jejichž hlavním tématem je vyzdvižení významu pláště budovy, s cílem zavést vědecké know-how do praxe.

conference-2016

Ostrava – Mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi

Řešení aktuálních otázek města Ostravy v souvislosti se zkoumáním architektonické identity místa
8. 9. – 17. 9. 2016

V čem je silná stránka české architektury, kterou by se dala prezentovat kupříkladu v zahraničních médiích nebo na mezinárodních výstavách? Jsou pro ni typické – například – velmi kvalitní rekonstrukce, konverze a dostavby průmyslových objektů či řešení veřejných prostranství či nízkorozpočtové domy? Jaký je úspěšný model architektury, která může oslovit v mezinárodním srovnání? Vše výše uvedené bylo součástí více než týdenního setkání předních architektů se zástupci města Ostravy. Architekti v rámci předmětného setkání zpracovávali s pětadvaceti studenty architektonických vysokých škol z Prahy, Brna, Liberce a Ostravy téma Letní školy architektury 2016 OSTRAVA!!!, kterým byl návrh řešení urbanistického rozvoje Ostravy v rámci revitalizace a nového využití území brownfieldu mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi.
Zpracovávání aktuálního tématu bylo východiskem pro odbornou diskusi mezi akademickým sektorem, architekty a zástupci města Ostrava a Dolních Vítkovic. Během akce například probíhal dialog s ing. Janem Světlíkem, generálním ředitelem VÍTKOVICE HOLDING a.s., odborných přednášek a diskusí se zúčastnili a odborné konzultace účastníkům poskytli především Cyril Vltavský, hlavní architekt města Ostravy, docentka Martina Peřinková, vedoucí katedry architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě, a také členové týmu specializujícího se přípravu strategického plánu Ostravy

 

 

 

 

 

 

 

4. Interdisciplinární seminář FUA TUL

Interdisciplinární seminář topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě UK a Fakultě umění a architektury TUL

 1. zasedání semináře topologických studií

dne 29. června 2016 od 10. do 13. hodiny.

Malé aule Matematicko-fyzikální fakulty, University Karlovy

Malostranské náměstí 25, Praha 1, Malá Strana

Program:

 1. rozprava – rekapitulace výsledků působení semenáře v letním semestru akademického roku 2015/2016.
 2. příspěvek – Dipl. Ing. Arch. Hans-Michael Földeak, Paříž – „Prostorové, přírodní a kulturní hodnoty krajiny regionu Červený banán“.
 3. rozprava – témata a cíle topologických studií v akademickém roce 2016/2017.
 4. společný oběd od 13.00

pozvanka-4-interdisciplinarni-seminar

Vzdělávací kurz Jak na Horizont 2020 ?

Vzdělávací  kurz Jak na Horizont 2020?

Modul 1 Jak připravit výzkumný projekt pro H2020

Kdy: 9. června 2016 od 10:00  – celodenní seminář

Kde: Praha 6, Ve Struhách 1076/27

organizátor
Technologické centrum AV ČR

Účastníci:

výzkumní a akademičtí pracovníci, studenti doktorského studia a pracovníci projektové podpory

Za FUA TUL:

Ing. arch. Dana Raková

Průběh školení:

– Prezentace struktury programu H2020

– Informace o portálu www.h2020.cz

– Typy projektů, postup přípravy návrhu, vstup do konsorcia, zdroje informací, hodnocení projektu, role nezávislých expertů

– praktické příklady podávání projektů h2020

Seminář byl přínosný jak pro ty, kteří s přípravou projektů H2020 zatím žádné zkušenosti nemají, tak pro již zkušenější žadatele, kteří potřebovali získat podrobnější informace ke konkrétnějším projektům.

jak-na-h2020_pozvanka

Kreativní město II: města v interakcích

poster_kreativni-mesto-ii

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovolte, abychom Vás jménem Katedry dějin umění a kulturního dědictví Ostravské univerzity v Ostravě pozvali na VII. ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Kreativní město II: města v interakcích, která proběhne ve dnech 15.−16. 6. 2016 v Ostravě.

Bližší informace, Call for papers a přihlášku naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Rádi bych Vás také požádali o rozeslání informací Vašim kolegům z doktorského studia, působících na příbuzných institucích.

 

Případné dotazy týkající se organizačních záležitostí a přihlášek směřujte, prosím, na e-mailovou adresu creativecity2016@centrum.cz.

Další informace naleznete na naší Facebookové události: https://www.facebook.com/events/954909947921965/  (událost je veřejná, a proto k ní mají přístup i ti, kdo nemají na Facebooku svůj profil).

 

Za organizační tým konference srdečně zdraví a těší se na setkání

 

Mgr. Tereza Čapandová, Mgr. Agáta Kravčíková, Mgr. Tomáš Koudela, Mgr. Lenka Barišová a Mgr. Martina Šimíková

 

Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Reální 5, 701 03 Ostrava

 

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Doktorandi Katedry dějin umění a kulturního dědictví FF OU

cfp-kreativni-mesto-ii

Zahraniční cesta do Milana

Ve dnech 13.5.-18.5.2016 proběhla zahraniční cesta do Milana.

Cílem zahraniční cesty do Milana, bylo navázání mezinárodního kontaktu s cílem iniciovat možnou budoucí spolupráci mezi Politecnico di Milano a Technickou univerzitou v Liberci.

Na setkání zastupovali Politecnico di Milano prof. Gabriele Masera a prof. Massimo Tadi. Prof. Gabriele Masera, který je ředitelem magisterského programu „Building Engineering and Architecture“, představil na setkání strukturu bakalářských, magisterských a doktorských programů na School of Architecture Urban Planning Construction Engineering. Představení studijních programů bylo zaměřeno na nastínění možných cest spolupráce a to v různých typech programů a formách spolupráce. Politecnico di Milano poskytuje širokou škálu mezinárodních studijních programů, co více současný stav kdy všechny magisterské programy jsou vyučovány primárně v angličtině, ukazuje jako možnou spolupráci na úrovni magisterských a doktorských programech.

Prezentace prof. Massima Tadiho, ředitele IMM Desig Lab (international and multidisciplinary Design Laboratory for Urban Sustainability) se zaměřila na představení metodiky práce a témat výzkumu. Součástí návštěvy byla také prohlídka prostor IMM.

Prezentace Fakulty umění a architektury, TU v Liberci se zaměřila primárně na představení struktury studijních programů a vzhledem k předjednanému primárně na činnost Katedry urbanismu. Cílem představení bylo seznámení se zaměřením KUR a prezentace možných poloh spolupráce, tj. společné granty – Central Europe, společné workshopy a společné studijní programy – magisterské.

Závěrem byla domluvena návštěva prof. Massima Tadiho na FUA TUL, která se uskuteční v říjnu 2016
cesta-do-milanacesta-do-milana1

 

Informační seminář – Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. a Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., FSS MU

fss-mu_nove-vratislavice

Informační seminář byl zaměřen na sociologické terénní šetření v existující sídlištní struktuře s cílem poznat metodiku terénního sociologického šetření.

Zadání terénního šetření bylo dvojí: Popsat současný stav na sídlišti Nové Vratislavice a ověřit, zda existují mezi jeho obyvateli větší sociální rozdíly a jaké jsou možnosti sociální koheze na sídlišti, respektive budování komunity s pozitivní vazbou k sídlišti i Vratislavicím. Vytvořit na základě studie doporučení pro tým architektů FUA TUL, který se bude věnovat řešení prostoru sídliště. Průzkum se zaměřuje na dvě klíčové oblasti: na významné body prostoru sídliště, se kterými by bylo možné do budoucna pracovat, a na formování vnitřních sociálních hranic v sídlišti.

Terénní výzkum proběhl v období od úterý 26/4/2016 do nočních sobotních hodin 30/4/2016. V terénu se pohybovaly výzkumníci, kteří měli lokalitu sídliště rozdělenou do čtyř oblastí vymezených na základě historie výstavby: Červená zóna – oblast tvořená nejstaršími nájemními domy v ulicích U sila, zelená zóna – čtyři bytové domy situované u hranice lesoparku v ulici Seniorů, oranžová zóna – řada domů lemujících ulici Krajní a modrá zóna – 14 bytových domů situovaných do svahu. Celkem strávili v terénu 60 hodin pozorováním života na sídlišti. Celý výzkumný tým včetně dvou koordinátorek dále provedl 19 polostrukturovaných výzkumných rozhovorů, zaznamenal 11 etnografických událostí a současně pořizoval v místě fotodokumentaci. Dohromady byla zapsána data (včetně přepisů 17 rozhovorů) o rozsahu 260 normostran psaného textu.

zprava-z-vyzkumu_sidliste-nove-vratislavice

Sympozium Sychrov Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Sympozium Sychrov Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

 1. – 19. května 201616
 2. 5. 2016 Ukončení registrace
 3. 5. 2016 Hlavní program, Sychrov
 4. 5. 2016 Seminář I, Liberec
 5. 5. 2016 Seminář II, Liberec

Jménem RKO Liberec si Vás dovoluji  pozvat na devátý ročník odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sympozium se bude konat, již tradičně, v prostorách státního zámku Sychrov a v Liberci 17. – 19. května 2016. Hlavním tématem je úspěšná kariéra ve vědě a výzkumu. Hlavní program doplní doprovodné kurzy Sofistikovaná komunikační věda pro vědce a Jak efektivně využívat nástroje Google pro vědeckou práci.

Pokud je pro Vás téma zajímavé, máte zájem o výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů, inspiraci pro přípravu nových projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a nebo chcete zlepšit své znalosti na některém z doprovodných seminářů, budeme se těšit na případné setkání s Vámi či Vašimi kolegy v květnu na Sychrově.

 

Účast na akci je bezplatná. Registrovat se můžete zde do 10. května 2016, nebo pomocí přiloženého formuláře. V příloze také naleznete kompletní program sympozia.

 

S přáním hezkého dne

 

Magdalena Soumarová

Inovační a technologické centrum

sympozium_sychrov_2016

3. Interdisciplinární seminář topologických studií

 1. Interdisciplinární seminář topologických studií poetiky krajiny, umění a architektury.

Úterý, 26. dubna 2016, od 13,00 do 15,00,

zasedací místnost v 1. patře budovy A – TUL, Hálkova 6, Liberec.

Seminární rozpravu povedou:

prof. RNDr. Jaroslav Neštřil, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta,

Univerzity Karlovy v Praze,

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.,

Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci.

 

 

Zve Fakulta umění a architektury, Technické univerzity v Liberci.

pozvanka-3-interdisciplinarni-seminar-fua-tul

Výzkumný projekt Univerzity v St.Gallenu GUESSS

Vážené studentky a studenti,
Váš zájem o budoucí kariéru a Vaše nastávající profesionální aktivity jsou pro každou společnost nesmírně důležité. Výzkumný projekt Univerzity v St.Gallenu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’Survey) se věnuje výzkumu výběru Vašeho budoucího povolání a je realizován již od roku 2011 v 50 zemích světa a účastní se ho více než v 1000 univerzit.
Vaše účast v on-line dotazníku je pro všechny státy zúčastněné v
projektu nesmírně cenná.

Všichni účastníci šetření budou slosováni a mohou vyhrát zajímavé ceny od organizátora projektu.
Vyplnění dotazníku nezabere víc jak 10 minut. Anonymita všech odpovědí je zajištěná.
Dotazník naleznete:
https://stgallen.co1.qualtrics.com/jfe2/form/SV_6umuuoAhyWs0g2F?Q_Language=CS

Děkujeme Vám za Vaši ochotu dotazník vyplnit.

Za organizátory české části projektu:
Klára Antlová,
Technická univerzita v Liberci,
Ekonomická fakulta

Informační seminář – Vize pro Ralsko

23.3.2016 proběhl Informační seminář – Vize pro Ralsko

Informační seminář byl zaměřen na metodiku sociologického terénního šetření v prostoru bývalého vojenského prostoru – Město Ralsko v Libereckém kraji, Vize pro Ralsko. Cílem informačního semináře bylo nejen pochopit metodologickou podstatu terénních prací, tj. metodiky strukturovaných rozhovorů v kontextu lokality s výraznými etnickými a sociálními minoritami (Volynští Češi, Romové…), ale také porozumět interpretaci strukturovaných rozhovorů, v kontextu využitelnosti pro urbanistickou teorii a praxi. Podstatnou rovinou bylo představení možností prezentace a zpracovávání dat vzešlých z terénních šetření, v našem případě s ohledem na ´prezentaci ve formě rozsáhlého výstavního konceptu s mezinárodním přesahem (viz. Poli di Mi, Meijo University a Cottbus University na FUA TUL).

Conference on Economics of Livable Cities

conference-on-economics-of-livable-cities

Conference on Economics of Livable Cities

14.března 2016

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha

 

Vážení kolegové,
CCEA – Centrum pro středoevropskou architekturu a CERGE-EI – Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovolují pozvat na konferenci „Economics of Livable Cities“.

Konference se bude konat 14. 3. 2106 v sídle CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1.

Konference je svým tématem u nás téměř průkopnická a věříme, že přednášky potvrzených význačných ekonomů (viz níže) pro vás budou podnětné – zaměřené například na produktivitu měst, kulturní vybavenost, bytovou politiku nebo městské sítě.

Pro registrované účastníky je konference zdarma. Nicméně kapacita je omezena, doporučujeme proto registraci včasnou (do 10. 3. 2016), a to vyplěním tohoto formuláře.
Těšíme se na shledání,
tým CCEA
::EN::

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to a pioneering conference in urban economics titled „Economics of Livable Cities“. The conference will take place on 14 March, 2016, at CERGE-EI, Politických vězňů 7, Prague 1.

Distinguished European urban economists will present their latest findings in a wide range of areas, such as the productivity of cities, cultural amenities, housing supply, and urban networks.

Confirmed speakers include:

Please note that seats are limited. We recommend registering early (not later than 10 March, 2016) by filling out this short form.

Looking forward to seeing you at the conference,
CCEA team

 

Mezinárodní konference European Habitat

image001

Vážení kolegové,

 

Rád bych vás touto cestou upozornil na výjimečnou možnost účastnit se mezinárodní konference European Habitat, která se uskuteční letos v březnu v Kongresovém centru v Praze. Evropský Habitat je regionální konferencí OSN, která předchází celosvětové konferenci HABITAT III (jednou za 20 let), konané na podzim 2016 v Ekvádoru.

Fakulta architektury ČVUT v Praze se částečně spolupodílí na přípravě konference a zároveň pořádá několik paralelních akcí. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a odbornými zástupci zemí višegrádské čtyřky připravuje mezinárodní Event „Sídliště, jak dál?“, ve spolupráci s IPR Praha mezinárodní Side Event o veřejných prostranstvích, dále fakulta připravuje výstavu studentských projektů a velkého modelu řešení městských bloků pražského Smíchova či výstavu studentských projektů adaptace českých sídlišť.

 

Využijte jedinečnou příležitost diskutovat s významnými experty na urbanismus a bydlení z celého světa a registrujte se zdarma na https://www.habitat3.org/prague

Sledujte postupně připravovaný program!

 
David Tichý 
tichy@unitarch.cz 
 
ing.arch. David Tichý Ph.D. 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 
Thákurova 9, 166 34  Praha 6, CZ 
tel: +420-224 356 470

www.fa.cvut.cz

Sympozium Sychrov – přehled kurzů duben – květen 2016

prehled_kurzu_duben-kveten.indd

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

ráda bych Vás, i Vaše kolegy, jménem týmu RKO Liberec pozvala na bezplatné semináře, které v rámci podpory mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce pořádáme v měsících dubnu a květnu 2016.

Na duben jsme připravili 5 seminářů, které se orientují na různá témata mezinárodní spolupráce – kromě přehledových seminářů o programech podpory mezinárodní spolupráce a jejich hodnocení, nabízíme tentokrát 2 specifické workshopy věnující se tématu komunikace a IPR v projektech. V květnu proběhne tradiční Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Kompletní přehled kurzů, včetně jejich obsahové náplně, naleznete na webu www.sympoziumsychrov.cz, kde se můžete také registrovat. V příloze naleznete přehled plánovaných aktivit. Akce jsou zdarma, kapacita je omezená.

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na emailu itc@vuts.cz.

Budeme se těšit na případné setkání, s Vámi, v Liberci.

 

S přáním hezkého dne

 

Magdalena Soumarová

Inovační a technologické centrum

 

    

VÚTS, a.s.

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, Česká republika

 

Tel.:         +420 485 302 306

Fax:          +420 485 302 402

E-mail:     magdalena.soumarova@vuts.cz

Web:        www.vuts.cz

prehled-kurzu_duben-kveten-002

Workshop/Přednáška Birger Sevaldson

sod-liberec-lecture

Workshop/Přednáška Birger Sevaldson
Přednáška

3.3. 2016, 18:00

Technická univerzita v Liberci, Budova G – Studentská 2, Liberec

Birger Sevaldson: The Origin and Development of Systems Oriented Design

 

Workshop

1.3.-3.3. 2016, začátek 10:00, ateliér Karla Hubáčka – FUA TUL – Studentská 2, Liberec

Birger Sevaldson: GIGA-mapping Workshop

workshop-prednaska-birger-sevaldson

 

Třídenní praktická zimní škola projektů

Rádi bychom Vás pozvali na Třídenní praktickou zimní školu projektů.

Termín 1. – 3. března 2016 denně od 9:30 do 16:00 hodin v budově Ekonomické fakulty TUL, Voroněžská 13, Liberec.

Kurz má za cíl usnadnit začínajícím vědcům orientaci v systému financování VaV. Škola je koncipována jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech. Navíc budou mít účastníci zimní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a roli hodnotitele projektů.

 

Zimní škola je ZDARMA pro cílovou skupinu – doktorandy a začínající akademické pracovníky do 34 let.

 

Registrovat se je možné zde: http://sympoziumsychrov.cz/registrace-3/

Kapacita je omezená, je proto nezbytné se registrovat včas.

Více informací o této akci naleznete v přiložené pozvánce

zimni_skola_doktorandi_liberec_brezen_2016_program

nebo na našich webových stránkách www.sympoziumsychrov.cz

 

Magdalena Soumarová

Inovační a technologické centrum

VÚTS, a.s.

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, Česká republika

Tel.:         +420 485 302 306

Fax:          +420 485 302 402

E-mail:     magdalena.soumarova@vuts.cz

Web:        www.vuts.cz

 

Konzultace – Vize pro město Úštěk

Dne 26.1.2016 RKC uskutečnilo konzultaci – Vize pro město Úštěk

Konzultace proběhla v rámci dlouhodobé vědecké spolupráce KUR FUA TUL a Města Úštěk. Vize pro Úštěk,v jejímž rámci proběhlo setkání pracovníků RKC a KUR FUA TUL se zástupci města Úštěk a místními občany. Cílem setkání bylo diskutovat aktuální problémy rozvoje města Úštěk, tj. nejmenší památkové rezervace v České republice. Na příkladu studentských příkladových prací byla prezentována možná rozvojová témata a přístupy, jak pracovat v historické urbánní struktuře.

Zdroje:

http://ustecky.denik.cz/z-regionu/studenti-navrhli-tucet-architektonickych-reseni-20160330-awnf.html

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/studenti-navrhli-tucet-architektonickych-reseni-20160330.html

Konference Advanced Building Skins 2015

foto-1

Ve dnech 3.-4. listopadu 2015 se konal desátý ročník konference Advanced Building Skins 2015  v Bernu.

Cílem konference o pokročilých stavebních materiálech bylo  přispět k diskuzi multidisciplinárního, integrovaného přístupu k plánování mezi architekty, inženýry, vědci a výrobci, s myšlenkou snížení spotřeby energie budov.  Tato konference podporuje živou výměnu informací mezi těmito skupinami, kde hlavním tématem bylo především vyzdvižení významu pláště budovy, s cílem zavést vědecké know-how do praxe.

Konference se aktivně účastnili prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a Ing. arch.Dana Nováková.

Vybraným tématem bylo Zlepšení vlastností obálky budovy s pomocí materiálu – Improving the Envelope Performance with Materials.  Prezentace a článek na dané téma seznamoval se dvěma zcela odlišnými možnostmi použitých materiálů: PUR a možnosti použití zelených fasád, kdy ekologický princip ze stavby nějak nevyčnívá, není demonstrativně předváděn, ale stává se stavbou samotnou, její architekturou.

Článek s názvem Dva příklady architektury, kdy je tělo budovy vytvářené systémy spořícími energie -Two examples of architecture where the building body is formed using energy saving systems,  byl prezentován v anglickém jazyce a je součástí sborníku, který byl vydán v rámci konference.

 program-conference-schedule-2015

Workshop s mezinárodní účastí – Pezo von Ellrichshausen

foto-3

Ve dnech 18.-21.10.2015 se uskutečnil česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv.
V rámci dlouhodobého partnerství v základním výzkumu FUA TUL se zahraničními se fakulta zaměřila na zemi, která v oblasti architektury a urbanismu na světové úrovni. Chile. Zahraničními partnery se stanou architekti Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen z ateliéru Pezo von Ellrichshausen, kteří vyučují na Universidad del Bio Bio in Concepcion.
Jsou to architekti hostují na univerzitách po celém světě, hvězdy globálního významu. Nyní vyučují také na Univerzitě v Chicagu.
Ve dnech 18.-21.10.2015 se uskutečnil česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv.
Workshop je z jedním kroků jak spolupracovat s nejvýznamnějšími architekty a zvednout prestiž Fakulty umění a architektury.
I přesto, že workshop byl určen pro studenty FUA TUL, mimo něj, byly také realizovany akce s chilskými architekty, kdy proběhla diskuse a přednáška pro odborné a výzkumné akademické pracovníky,odbornou veřejnost, díky ní se všichni seznámili nejen s tvorbou, ale také s poznatky ve výzkumu a vývoji současné chilské architektury.
Akademičtí pracovní FUA TUL, kteří se budou podílet na tvorbě institucionálního zázemí pro výzkum byli informování o aktuálních možnostech partnerské spolupráce a možnosti zapojení se do vědeckých projektů zaměřených na konkrétní témata.
Především zaměření na rozvinutí tématu Nekonečného motivu, neboť se jedná o otevřený výzkum kapacity architektonických záměrů, které mají být rozmělněny pomocí opakování jedné figury se širokým rozsahem rozměrů. Vnitřní konzistence výsledného komplikovaného systému se ve své poměrně náhodné povaze mimo kontexty, program či konstrukci stává zkoumáním samotného pojetí samočinně regulovaného plánu. Toto téma chce FUA TUL v příštím roce řešit na straně české i chilské země, kdy z teoretických tezí chceme směřovat k realizaci výsledku – konstrukce, systému či plánu a připravit co nejdříve projekt k mezinárodní spolupráci a podání projektové žádosti.

 

Česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv

pve_fifo_student-work

Ve dnech 18.-21.10.2015  se uskuteční česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv.

V rámci dlouhodobého partnerství v základním výzkumu FUA TUL se zahraničním se fakulta zaměřila na zemi, která v oblasti architektury a urbanismu na světové úrovni. Chile.

Zahraničními partnery se stanou architekti Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen z ateliéru Pezo von Ellrichshausen, kteří vyučují na Universidad del Bio Bio in Concepcion.

Výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bruselu

Výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bruselu

v období 11. až 26. listopadu 2015.

Vypisuje institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a Velvyslanectvím ČR v Belgii

Uzávěrka přihlášek

 do 30. října 2015

vyzva-residence-idu-cc-brusel2015

vyzva-residence-idu-cc-brusel2015-pdf

Konference Architektura v perspektivě 2015

Ve dnech 24. – 25. 9. 2015 se v Ostravě uskutečnil 7. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference Architektura v perspektivě, které se aktivně účastnili prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a Ing. arch. Dana Nováková . V tomto roce byla konference věnovaná tématům architektonické a urbanistické tvorby z období od 2. poloviny 20. století.

Záměrem organizátorů byla možnost pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky měli také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Bylo tedy možné shlédnout články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších. Účelem konference bylo v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušeností z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

V rámci konference, kterou organizovala doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je odbornou garantkou konference a Ing. arch. Martin Nedvěd – sekretář konference, byl vybrán příspěvek z oblasti Ekologické aspekty v architektuře.

Odborný článek s názvem Ekologie vepsaná do budovy popisuje projekt objektu, jež je příkladem ke zkoumání ekologických přístupů v souvislosti s architekturou a pracovním prostředím a ukázky toho, že nejnovější technologie mohu jít ruku v ruce s krásou i udržitelností architektury. Článek byl prezentován v českém jazyceV rámci konference jsme rozšířili své odborné znalosti v oblasti základního výzkumu architektury a urbanismu, především z tématických okruhů urbanismu a veřejných prostorů měst, současného bydlení a občanské vybavenosti, soudobých architektonických trendů, obnovy a konverze objektů a architektonických celků a ekologie.

V rámci konference proběhla také schůzka s organizátorkou akce paní doc. Ing. Martinou Peřinkovou, Ph.D s cílem připravit základy pro spolupráci s katedrou architektury na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě.

program-architektura-v-perspektive-2015-program1

Seminář HORIZON 2020 – OPPORTUNITIES FOR THE CZECH REPUBLIC

Seminář HORIZON 2020 – OPPORTUNITIES FOR THE CZECH REPUBLIC

Seminář je pořádán ve spolupráci s Evropskou komisí a Jihomoravským inovačním centrem a konat se bude  ve středu 1. července 2015 v JIC – budova  INMEC, Purkyňova 127, BRNO.

Seminář bude zaměřený na výměnu názorů a domácích i zahraničních zkušeností souvisejících s příležitostmi v rámci programu HORIZONT 2020 – viz. program semináře

ricka_kacin-horizon-2020_brno

cena F.X. Šaldy

fxs

Dovolujeme si Vám s radostí oznámit, že náš kolega  doc. PhDr. Petr Rezek

převezme dne 29. června 2015 cenu F. X. Šaldy.

Pozvánky na slavnostní předávání jsou k dispozici na děkanátu.

Doktorské studium Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Vážení kolegové,

dne 11. května bylo na  Fakultě umění a architektury akreditováno doktorské studium.

Doktorské studium Fakulta umění a architektury, 

Technické univerzity v Liberci. 

Název studijního programu: Výtvarná umění

Název studijního oboru: Výtvarná umění

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Doba studia: 4 roky 

Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele

Závěr studia: ve čtvrtém ročníku je ukončeno obhajobou disertační práce

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Cíl studia:

Cílem doktorského studia Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci je dovést výuku umění, designu a architektury k účinným způsobům reflexe a aktualizace tvůrčího potenciálu těchto disciplín. Současné umění, stejně jako design a architektura jsou v dnešní kultuře pozdně moderní doby omezovány mechanismy současné civilizace, které ve velké většině svého působení vytěsňují uplatnění vztahů a spojitostí technicky založené každodenní praxe a socializovaného poznání s uměním. Obor doktorského studia „Výtvarná umění“ je především založen na nezbytném prostupování a vzájemném ovlivňování jednotlivých tvůrčích disciplín, ke kterému jsou již zaměřena bakalářská a magisterská studia Fakulty umění a architektury. Jestliže studijní obory umění, designu a architektury se dnes na univerzitách a akademiích profilují většinou jako specializované obory schopné poskytnout rozvoj znalostí a dovedností v jednostranně definovaných programech, Fakulta umění a architektury pokračuje, a to zejména nově akreditovaným programem doktorských studií, ve zužitkování možností vyplývajících ze vztahů odlišných tvůrčích disciplín umění a vědeckého poznání. Úkolem doktorského studia je kvalifikovat doktorandy pro další rozvoj tvůrčího myšlení směřujícího za limity dané povahou současné kultury a civilizace.

 

Vědecká cesta v rámci výzkumného projektu do Izraele

Ve dnech 16.4.-28.4.2015 uskutečnili členové realizačního týmu Mgr. Tomáš Říčka , Ph.D. a Ing. Radovan Kačín vědeckou cestu do Izraele .

Cílem cesty bylo navštívit vzdělávací a výzkumné instituce a mapování základních rysů architektury. Smyslem bylo poznat akademické prostředí v Izraeli, navázat kontakty k další spolupráci. V rámci cesty došlo k pracovním setkáním, prohlídce vzdělávacích prostor, byly pořízeny studijní materiály, podněty a kontakty, které budou využity v dalších výzkumných aktivitách projektu.

Klíčová v rámci cesty byla návštěva vzdělávacích institucí. Jednalo se o Technion v Haifě, Bezalel School of Arts and Crafts v Jeruzalémě a The David Azrieli School of Architecture v Tel-Avivu. Technion v Haifě je pokládán za obdobu amerického MIT (Massachusetts Institute of Technology) a je špičkou v oblasti technického vzdělávání na světě). V rámci Technionu působí Fakulta architektury a plánování (Faculty of Architecture and Town Planning) a celý univerzitní kampus je zajímavý i architektonicky. Dále došlo k mapování a sběru dat pro výzkum architektury státu Izrael jako místa bohatého na historii, kulturní vlivy i moderní rozvoj (průmyslové a výzkumné objekty). Vědecká cesta byla přínosná i pro pozorování toho, jak se Izrael vypořádává s potřebou udržovat historické dědictví a zároveň rozvíjet moderní komerční celky. Pozornost byla věnována architektuře Bauhausu v Tel Avivu (zařazené na seznam světového dědictví UNESCO) a Jeruzalémě.

Kromě setkání s pedagogy a studenty v rámci výše uvedených institucí, došlo i k setkání s J. Samson Altman-Schevitzem v Jeruzalémě, s nímž30 byla diskutována možná spolupráce s vysokými školami v Izraeli, neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti architektury a urbanizmu, dále situace v Izraeli a kontaktech na relevantní akademická pracoviště a orgány veřejné správy.

 

 

Návštěva Bergen School of Architecture za účelem budování mezinárodních partnerství a přípravy partnerských projektů základního výzkumu

Ve dnech 18.12.-23.12.2014 podnikly Ing. arch. Dana Raková a Ing. arch Dana Nováková návštěvu Bergen School of Architecture.

Účelem cesty bylo osobní setkání s děkankou bergenské fakulty architektury. Tato univerzita je zaměřena na výzkum v oblasti architektury. Datum uskutečnění cesty bylo vybráno s ohledem na konání závěrečných prezentací diplomových prací a představení projektů na magisterském studiu. Na rozdíl od bakalářského studia je magisterské vyučováno v angličtině a tím pádem vznikají velmi příznivé podmínky pro vybudování spolupráce s technickou univerzitou v Liberci a zapojení do partnerských projektů základního výzkumu. Cílem setkání byla především definice společných témat a podmínek vzájemné kooperace.

norsko_rakova_novakova_prosinec2014_final

Vědecká cesta do severní Itálie aneb veřejná prostranství při březích jezer a lagun

Ing. arch. Radek Suchánek
Datum konání cesty:
6. 12. – 12. 12. 2014
Účel a cíl cesty:
Fenomenologie vztahu voda a sídla má v historii různá vyústění, které mají zcela zřejmý dosah i do formování urbánních struktur, jakož i do architektonické typologie.
Cílem cesty je popis reakcí urbánních struktur na vztah k fenoménu vody (v nejrůznějších podobách jako je např. horská řeka, jezero či laguna), reakcí vztahujících se především k době, kdy význam veřejného prostoru nabývá zcela nových sociálně- sociologických souvislostí. Cesta si kladla za cíl vytipovat některé z fenoménů vztahování se k vodnímu elementu.
V pozadí těchto průzkumů stojí otázky vztahující se k českému prostředí, tj. k problematice nedostatku vody (především v jižních oblastech ČR) a tudíž ke konceptu její navracení do krajiny, k vymístění vody z urbánních prostor (často historicky přítomných a založených právě na tomto vztahu urb. struktura – voda) a tím jejich radikální proměnu.
Cesta si také kladla za cíl si odpovědět na přesvědčení, že inspirace krajině severní Itálie, kolem oblasti Veneto, nám je schopno poskytnout mnoho historických důkazů o chytrém, citlivém a ve svém důsledku i ekonomickém nakládání s krajinou a urbánními strukturami. Právě takovéto nakládání nám může být dobrou inspirací pro nalézání doporučení pro nakládání s urbánními strukturami a krajinou.

italie_sever_suchanek_prosinec2014_final18

Výzkumná cesta – Soudobé Portugalsko po roce 1990

Účastníci cesty:
Petr Volf, Zdeněk Fránek

Datum konání cesty:
Od 17. 11. 2014 do 25. 11. 2014
Účel a cíl cesty:
Cesta byla zaměřena na mapování současných monumentů, které proslavily Portugalsko po celém světě a které jejich autorům (Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira, Eduardo Elisio Machado Souto de Moura přinesly ocenění Pritzkerovou cenou. Portugalsko je země velikostí srovnatelná s Českou republikou. Přes podobnou historii ve druhé polovině dvacátého století (socialistická totalita, fašistická diktatura) si portugalská architektura – na rozdíl od české – rychle vydobyla všeobecně uznávané renomé.

portugalsko_volf_franek_listopad2014_final

Seminář pro autory vědeckých článků

Seminář pro autory vědeckých článků

Publikujte s Wiley v uznávaných věděckých časopisech – Bezplatný seminář
View in a web browser | View in a mobile device

Wiley Online Library

Publikujte s Wiley v uznávaných vědeckých časopisech

Bezplatný seminář pro akademické pracovníky pořádaný ve spolupráci s Wiley

Praha 6.11.14 – Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6
Brno 5.11.14 – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, budova č. 24 – Studijní a informační středisko, Palackého 1/3
Bratislava 4.11.14 – Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A

Účastníci:
Na setkání zveme knihovníky a vědce (bez ohledu na akademický titul), kteří se chtějí naučit, jak publikovat v uznávaných vědeckých časopisech.

Náklady:
Účast je pro všechny registrované zdarma. Omezený počet míst;

Certifikáty:
Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti na semináři v podobě certifikátu.

Program

1.
Úvodní slovo

2.
Služba vědecké komunitě

Wiley podporuje vědecké a akademické obce po celém světě a je největším vydavatelem, který spolupracuje s odbornými a vědeckými společnostmi. Marta Dyson, Account Manager pro Českou republiku a Slovensko Vám představí historii vydavatelství Wiley a přístupu do jeho publikací a současně také představí praktické tipy a rady, jak používat authorservices.wiley.com k přihlášení vlastních prací. Prezentovat bude také informace o Wiley Open Access a o nejnovějších inovacích, které jsou k dispozici na oceňované platformě Wiley Online Library.

3.
Publikování článků v časopisech s vysokým impaktem – Úvod pro výzkumné pracovníky

Publikovat výsledky své práce v uznávaných časopisech je na začátku vědecké kariéry často obtížné. Tento workshop Vám nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu publikování a zároveň Vám poskytne cenné informace, jak psát vědecké práce. Paul Trevorrow, Executive Journals Editor.

SUWECO CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6, Czech Republic