cena F.X. Šaldy

fxs

Dovolujeme si Vám s radostí oznámit, že náš kolega  doc. PhDr. Petr Rezek

převezme dne 29. června 2015 cenu F. X. Šaldy.

Pozvánky na slavnostní předávání jsou k dispozici na děkanátu.