EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa

eupro2017_e-pozvanka_cz_fin4

EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa

Konference katedry architektury Fakulty umění a architektury TUL v Liberci

konaná ve dnech 25. – 27. 9. 2017 (pondělí až středa)

v aule budovy G Technické univerzity v Liberci

Tématicky navazuje na konferenci 1. (Architektura mimo centra). Její téma IDENTITA se pokouší o odhalení problematiky identity místa nebo národní identity v soudobé architektuře, toto téma bude nahlíženo z různých možných úhlů pohledů a ze situací v jakých se lokální tvůrci a jejich tvorba nachází. Široké spektrum přístupů může odhalit specifika české architektonické scény a její identity.