Európske sympózium reštaurovania a konzervovania sakrálnych pamiatok – ESRARC 2018.

esrarc_2018_invitation

Vážení kolegovia a priatelia,

v mene všetkých organizátorov a partnerov Vás srdečne pozývame na desiaty ročník medzinárodného vedeckého podujatia s názvom: Európske sympózium reštaurovania a konzervovania sakrálnych pamiatok – ESRARC 2018.

Konferencia sa bude konať v Prahe, v jednom z najkrajších miest v Európe, ktoré je známe svojou jedinečnou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Podujatie sa uskutoční od 31. mája do 1. júna 2018 v Českom múzeu hudby, ktoré je súčasťou pražského Národného múzea.

Na konferencii sa bude diskutovať na nasledovné témy:

  • Spoločensko-duchovné hodnoty náboženského umenia
  • Konzervovanie, reštaurovanie a diagnostikovanie náboženského kultúrneho dedičstva
  • Sakrálne pamiatky v svetle marketingu cestovného ruchu
  • Náboženstvá a mediálna komunikácia

Termín pre registráciu a zaslanie príspevkov: 28. február 2018

Radi by sme Vás tiež informovali, že zborníky z predchádzajúcich ročníkov konferencie ESRARC sú indexované v databáze Web of Science.

Ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii v priloženom materiáli a na webovej stránke konferencie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

S priateľským pozdravom

Organizational and program committee  
ESRARC 2018

Faculty of Mass Media Communication 

University of Ss. Cyril and Methodius
2 Nam. J. Herdu
917 01 Trnava, SLOVAKIA
e-mail: esrarc2018@fmk.sk

web: http://www.ejst.tuiasi.ro/esrarc2018

Dear colleagues and friends,

On behalf of all organizers we warmly invite you to 10th year of well-known international scientific event – European Symposium on RELIGIOUS ART RESTORATION & CONSERVATION – ESRARC 2018. 

The conference will take place in Prague (Czech Republic) – in one of the most beautiful towns in Europe famous for its great architecture and unforgettable atmosphere.

ESRARS 2018 conference will be held from 31 May to 01 June 2018 in Czech Museum of Music which is part of National Museum in Prague. This nice historical building is located in the heart of Prague Old Town.

The conference will develop the topics as follows:

A. Socio-spiritual values of the religious art
B. Conservation, restoration and diagnostics of religious cultural heritage
C. Sacral sights in the light of tourist trade marketing
D. Religions and media communication

The deadline for registration and sending the manustripts: 28th February 2018.

It is our big pleasure inform you that the conference proceedings related to ESRARC 2016 and ESRARC 2017 have been positively evaluated and indexed by Web of Science.


Further information can be found on the conference website or in the material attached.

Best Regards

Organizational and program committee  
ESRARC 2018

Faculty of Mass Media Communication 

University of Ss. Cyril and Methodius
2 Nam. J. Herdu
917 01 Trnava, SLOVAKIA
e-mail: esrarc2018@fmk.sk

web: http://www.ejst.tuiasi.ro/esrarc2018