Informační seminář – Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. a Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., FSS MU

fss-mu_nove-vratislavice

Informační seminář byl zaměřen na sociologické terénní šetření v existující sídlištní struktuře s cílem poznat metodiku terénního sociologického šetření.

Zadání terénního šetření bylo dvojí: Popsat současný stav na sídlišti Nové Vratislavice a ověřit, zda existují mezi jeho obyvateli větší sociální rozdíly a jaké jsou možnosti sociální koheze na sídlišti, respektive budování komunity s pozitivní vazbou k sídlišti i Vratislavicím. Vytvořit na základě studie doporučení pro tým architektů FUA TUL, který se bude věnovat řešení prostoru sídliště. Průzkum se zaměřuje na dvě klíčové oblasti: na významné body prostoru sídliště, se kterými by bylo možné do budoucna pracovat, a na formování vnitřních sociálních hranic v sídlišti.

Terénní výzkum proběhl v období od úterý 26/4/2016 do nočních sobotních hodin 30/4/2016. V terénu se pohybovaly výzkumníci, kteří měli lokalitu sídliště rozdělenou do čtyř oblastí vymezených na základě historie výstavby: Červená zóna – oblast tvořená nejstaršími nájemními domy v ulicích U sila, zelená zóna – čtyři bytové domy situované u hranice lesoparku v ulici Seniorů, oranžová zóna – řada domů lemujících ulici Krajní a modrá zóna – 14 bytových domů situovaných do svahu. Celkem strávili v terénu 60 hodin pozorováním života na sídlišti. Celý výzkumný tým včetně dvou koordinátorek dále provedl 19 polostrukturovaných výzkumných rozhovorů, zaznamenal 11 etnografických událostí a současně pořizoval v místě fotodokumentaci. Dohromady byla zapsána data (včetně přepisů 17 rozhovorů) o rozsahu 260 normostran psaného textu.

zprava-z-vyzkumu_sidliste-nove-vratislavice