Informační seminář – Vize pro Ralsko

23.3.2016 proběhl Informační seminář – Vize pro Ralsko

Informační seminář byl zaměřen na metodiku sociologického terénního šetření v prostoru bývalého vojenského prostoru – Město Ralsko v Libereckém kraji, Vize pro Ralsko. Cílem informačního semináře bylo nejen pochopit metodologickou podstatu terénních prací, tj. metodiky strukturovaných rozhovorů v kontextu lokality s výraznými etnickými a sociálními minoritami (Volynští Češi, Romové…), ale také porozumět interpretaci strukturovaných rozhovorů, v kontextu využitelnosti pro urbanistickou teorii a praxi. Podstatnou rovinou bylo představení možností prezentace a zpracovávání dat vzešlých z terénních šetření, v našem případě s ohledem na ´prezentaci ve formě rozsáhlého výstavního konceptu s mezinárodním přesahem (viz. Poli di Mi, Meijo University a Cottbus University na FUA TUL).