Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu

Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu

4. – 5. září 2017, denně od 10:00 – 16:00 hodin, Liberec, budova VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I (průmyslová zóna Sever)

Program

V rámci dvoudenního semináře se zaměříme na vysvětlení a procvičení nejdůležitějších oblastí, jejichž znalost  může vědci pomoci při přípravě a realizaci konkurenceschopného projektu.

Na úvod prvního dne se seznámíme s profilem a kompetencemi, které se aktuálně od vědecko-výzkumných pracovníků a akademiků očekávají a ukážeme si, jaké nástroje lze využít pro plánování profesního růstu.

Mezi stěžejní znalosti patří oblast projektového řízení a psaní projektových žádostí, v dalším bloku se proto zaměříme na vysvětlení základních principů plánování a řízení projektů – ujasníme si, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem, jak pracovat s výsledky a výstupy, co jsou to milníky i jak se dobrat k členění projektu do klíčových aktivit (angl. workpackages). Také si ozřejmíme, v kterých částech projektové žádosti tyto znalosti využijeme a jak nám jejich znalost pomůže při tvorbě projektového návrhu.

Druhý den semináře se zaměříme na specifika financování vědy prostřednictvím specifických programů a projektů z nich financovaných. V základním přehledu se seznámíme s momentálně nejvýznamnějšími programy a jejich základními pravidly. Další blok bude věnován typické struktuře projektových žádostí a tomu, jak s ní pracovat nejen při sestavování žádosti, ale také při realizaci projektu – vysvětlíme si, co je excelence, jak s ní pracovat, jaká je vazba mezi ní, implementací a impaktem projektu. Specificky se zaměříme na potenciální dopad projektu, komunikační a diseminační strategie a jak s nimi pracovat. Na závěr neopomineme ani další témata, která mohou hrát roli při hodnocení projektů.

Seminář je zkrácenou verzí Letní školy pro doktorandy a je určen všem zájemcům o téma přípravy a řízení projektů z řad akademických a výzkumných pracovníků.

Cílová skupina: doktorandi, vědci a akademičtí pracovníci bez předchozích zkušeností s přípravou a realizací projektů.

Lektor: Radka Pittnerová

Registrace

Registrovat se můžete zde.