Konference Advanced Building Skins 2015

foto-1

Ve dnech 3.-4. listopadu 2015 se konal desátý ročník konference Advanced Building Skins 2015  v Bernu.

Cílem konference o pokročilých stavebních materiálech bylo  přispět k diskuzi multidisciplinárního, integrovaného přístupu k plánování mezi architekty, inženýry, vědci a výrobci, s myšlenkou snížení spotřeby energie budov.  Tato konference podporuje živou výměnu informací mezi těmito skupinami, kde hlavním tématem bylo především vyzdvižení významu pláště budovy, s cílem zavést vědecké know-how do praxe.

Konference se aktivně účastnili prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a Ing. arch.Dana Nováková.

Vybraným tématem bylo Zlepšení vlastností obálky budovy s pomocí materiálu – Improving the Envelope Performance with Materials.  Prezentace a článek na dané téma seznamoval se dvěma zcela odlišnými možnostmi použitých materiálů: PUR a možnosti použití zelených fasád, kdy ekologický princip ze stavby nějak nevyčnívá, není demonstrativně předváděn, ale stává se stavbou samotnou, její architekturou.

Článek s názvem Dva příklady architektury, kdy je tělo budovy vytvářené systémy spořícími energie -Two examples of architecture where the building body is formed using energy saving systems,  byl prezentován v anglickém jazyce a je součástí sborníku, který byl vydán v rámci konference.

 program-conference-schedule-2015