Konference Architektura v perspektivě 2015

Ve dnech 24. – 25. 9. 2015 se v Ostravě uskutečnil 7. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference Architektura v perspektivě, které se aktivně účastnili prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a Ing. arch. Dana Nováková . V tomto roce byla konference věnovaná tématům architektonické a urbanistické tvorby z období od 2. poloviny 20. století.

Záměrem organizátorů byla možnost pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky měli také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Bylo tedy možné shlédnout články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších. Účelem konference bylo v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušeností z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

V rámci konference, kterou organizovala doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je odbornou garantkou konference a Ing. arch. Martin Nedvěd – sekretář konference, byl vybrán příspěvek z oblasti Ekologické aspekty v architektuře.

Odborný článek s názvem Ekologie vepsaná do budovy popisuje projekt objektu, jež je příkladem ke zkoumání ekologických přístupů v souvislosti s architekturou a pracovním prostředím a ukázky toho, že nejnovější technologie mohu jít ruku v ruce s krásou i udržitelností architektury. Článek byl prezentován v českém jazyceV rámci konference jsme rozšířili své odborné znalosti v oblasti základního výzkumu architektury a urbanismu, především z tématických okruhů urbanismu a veřejných prostorů měst, současného bydlení a občanské vybavenosti, soudobých architektonických trendů, obnovy a konverze objektů a architektonických celků a ekologie.

V rámci konference proběhla také schůzka s organizátorkou akce paní doc. Ing. Martinou Peřinkovou, Ph.D s cílem připravit základy pro spolupráci s katedrou architektury na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě.

program-architektura-v-perspektive-2015-program1