Konference doktorského studia architektura a urbanismus: současný výzkum

Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků na 7. mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci doktorského studia:

ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v Praze, doprovodný program bude následovat v pátek 8. prosince 2017.

Konference je tematicky zaměřena na problematiku architektury a urbanismu z pohledu 21. století. Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se tyto obory v současnosti potýkají.

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších fakult. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011 a 2014, Bratislavě 2012 a 2015 a Brně 2013 a 2016.

Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích: 1. Vize, projekty a realita 2. Historie, proměna a přeměna 3. Materiály, technologie a procesy 4. Nové otázky 21. století

Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Organizační výbor konference: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za organizační výbor doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za vědecký výbor Kateřina Čechová, MSc. Arch. (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění sborníku Ing. arch. Vít Rýpar (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění konference Mgr. Veronika Vicherková (FA ČVUT Praha) – propagace a doprovodný program

Vědecký výbor konference: doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – předsedkyně prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha) prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava) doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD. (FA STU Bratislava) doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno) prof. PhDr. Petr Kratochvil, CSc. (FUA TUL)

Koordinátorka konference: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. e-mail: phd2017@fa.cvut.cz tel.: +420 224 356 354 Fakulta architektury ČVUT Thákurova 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

phd_konference_2017-poster_cz_eng

phd_konference_2017-vyzva

phd_konference_2017-prihlaska

phd_conference_2017-registration

phd_conference_2017-call