Konference Juniorstav 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na připravovanou konferenci Juniorstav 2018, která se bude konat dne 25.1.2018 na Fakultě stavební v Brně. Jedná se o 20. ročník doktorské konference, která nyní prochází reformou nového organizačního týmu, se snahou vložení novodobého moderního ducha.

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí s přímým zaměřením na stavebnictví a blízká témata. Všechny články budou publikovány ve sborníku Juniorstav v elektronické podobě. Výběr nejlépe hodnocených článků bude zaslán do stavebně-technických časopisů pro širší publikaci.

Klasická „power-pointová“ prezentace výsledků vědeckých prací účastníků bude letos v kombinaci s tištěnou posterovou sekcí. Prezentace vědeckých posterů bude probíhat během přestávek spolu s představením stavebních firem a jejich workshopy. Studenti doktorského studia tak budou mít příležitost nejen k publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti a její prezentaci před širší veřejností, ale i k diskuzi o praktickém využití daných témat ve stavebnictví.

Rámcové sekce konference Juniorstav 2018

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

2. Dopravní stavby

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

5. Stavebně-materiálové inženýrství

6. Management stavebnictví

7. Geodézie, kartografie a geoinformatika

8. Stavební fyzika a technická zařízení staveb

Potenciál konference je samozřejmě v předání zkušeností, znalostí a výsledků zkoumání, ale i v navázání nových kontaktů a následné spolupráce s kolegy z domácích či zahraničních univerzit, popřípadě se společnostmi působícími ve stavební praxi. Můžete se těšit i na doprovodný program stavebního směru.

Uzávěrka registrace je 30. listopadu, odevzdání příspěvku na konferenci pak 31. prosince 2017.

Přikládáme oficiální dopis podepsaný garantem konference a vedoucím Ústavu pozemního stavitelství prof. Ing. Miloslavem Novotným, CSc. a pozvánku na konferenci.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vaši účast,

Tým JUNIORSTAV

vědecká konference

FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Veveří 331/95, Brno, 602 00

T:  +420 541 147 446

info@juniorstav.cz

www.juniorstav.cz

fb.me/juniorstav