Liko-Noe jako příklad inteligentní stavby jednadvacátého století

liko_noe-02

Má česká architektura po roce 1990 svůj charakteristický výraz či dokonce styl, který by byl natolik typický v mezinárodním srovnání, že můžeme hovořit o její nezaměnitelné identitě? Jakou pozici zaujímá v evropském kontextu? Platí teze (autor teze Petr Volf) o tom, že česká architektura bude světová, až bude opravdu česká? Jako se to projevilo kupříkladu v kubistické a po-kubistické epizodě v období 1910 až 1925, která vyústila v takzvaný národní styl.
Hledání soudobé identity místa na příkladu experimentálního domu, který se rozhodla realizovat rodinná firma Liko-s, je aktuálně zpracovávaným tématem projektu. Liko-Noe je příkladem inteligentní stavby jednadvacátého století, přirozenéhp stavění, propojení s přírodou. Organická forma, organická podstata. Vertikální zahrada. Experimentální výstavba za dvacet sedm dnů. Důraz na experiment.
Předmětná aktivita je součástí klíčového tématu Identita české architektury a bude dále rozpracována v roce 2017.