Mezinárodní konference European Habitat

image001

Vážení kolegové,

 

Rád bych vás touto cestou upozornil na výjimečnou možnost účastnit se mezinárodní konference European Habitat, která se uskuteční letos v březnu v Kongresovém centru v Praze. Evropský Habitat je regionální konferencí OSN, která předchází celosvětové konferenci HABITAT III (jednou za 20 let), konané na podzim 2016 v Ekvádoru.

Fakulta architektury ČVUT v Praze se částečně spolupodílí na přípravě konference a zároveň pořádá několik paralelních akcí. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a odbornými zástupci zemí višegrádské čtyřky připravuje mezinárodní Event „Sídliště, jak dál?“, ve spolupráci s IPR Praha mezinárodní Side Event o veřejných prostranstvích, dále fakulta připravuje výstavu studentských projektů a velkého modelu řešení městských bloků pražského Smíchova či výstavu studentských projektů adaptace českých sídlišť.

 

Využijte jedinečnou příležitost diskutovat s významnými experty na urbanismus a bydlení z celého světa a registrujte se zdarma na https://www.habitat3.org/prague

Sledujte postupně připravovaný program!

 
David Tichý 
tichy@unitarch.cz 
 
ing.arch. David Tichý Ph.D. 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 
Thákurova 9, 166 34  Praha 6, CZ 
tel: +420-224 356 470

www.fa.cvut.cz