Návštěva Bergen School of Architecture za účelem budování mezinárodních partnerství a přípravy partnerských projektů základního výzkumu

Ve dnech 18.12.-23.12.2014 podnikly Ing. arch. Dana Raková a Ing. arch Dana Nováková návštěvu Bergen School of Architecture.

Účelem cesty bylo osobní setkání s děkankou bergenské fakulty architektury. Tato univerzita je zaměřena na výzkum v oblasti architektury. Datum uskutečnění cesty bylo vybráno s ohledem na konání závěrečných prezentací diplomových prací a představení projektů na magisterském studiu. Na rozdíl od bakalářského studia je magisterské vyučováno v angličtině a tím pádem vznikají velmi příznivé podmínky pro vybudování spolupráce s technickou univerzitou v Liberci a zapojení do partnerských projektů základního výzkumu. Cílem setkání byla především definice společných témat a podmínek vzájemné kooperace.

norsko_rakova_novakova_prosinec2014_final