Ostrava – Mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi

Řešení aktuálních otázek města Ostravy v souvislosti se zkoumáním architektonické identity místa
8. 9. – 17. 9. 2016

V čem je silná stránka české architektury, kterou by se dala prezentovat kupříkladu v zahraničních médiích nebo na mezinárodních výstavách? Jsou pro ni typické – například – velmi kvalitní rekonstrukce, konverze a dostavby průmyslových objektů či řešení veřejných prostranství či nízkorozpočtové domy? Jaký je úspěšný model architektury, která může oslovit v mezinárodním srovnání? Vše výše uvedené bylo součástí více než týdenního setkání předních architektů se zástupci města Ostravy. Architekti v rámci předmětného setkání zpracovávali s pětadvaceti studenty architektonických vysokých škol z Prahy, Brna, Liberce a Ostravy téma Letní školy architektury 2016 OSTRAVA!!!, kterým byl návrh řešení urbanistického rozvoje Ostravy v rámci revitalizace a nového využití území brownfieldu mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi.
Zpracovávání aktuálního tématu bylo východiskem pro odbornou diskusi mezi akademickým sektorem, architekty a zástupci města Ostrava a Dolních Vítkovic. Během akce například probíhal dialog s ing. Janem Světlíkem, generálním ředitelem VÍTKOVICE HOLDING a.s., odborných přednášek a diskusí se zúčastnili a odborné konzultace účastníkům poskytli především Cyril Vltavský, hlavní architekt města Ostravy, docentka Martina Peřinková, vedoucí katedry architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě, a také členové týmu specializujícího se přípravu strategického plánu Ostravy