Pozvánka na seminář v rámci přeshraničního programu Interreg V – A Česká republika – Polsko

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář v rámci přeshraničního programu Interreg V – A Česká republika – Polsko,

který se bude konat v úterý 24. 1. 2017 od 9:30  v Hotelu Liberec (http://hotel-liberec.eu/)

Seminář je zaměřen na prioritní osy 2, 3, 4, ve kterých byly vyhlášeny výzvy (www.cz-pl.eu).

Seminář je určen pro žadatele z ČR, nebude tlumočen.

Svoji účast, prosím,  potvrďte do 20.1. 2017 na email magda.podsednikova@kraj-lbc.cz .

Více informací naleznete v připojené pozvánce.

Konzultace 24.1.2017

V případě, že máte zájem o konzultaci vašeho projektového záměru, prosím o zaslání této informace do 11.1.2017.

Napište, do které prioritní osy chcete předkládat záměr, názvy partnerů projektu.

Termín Vám poté bude nabídnut. Na konzultaci je vhodné přijít se všemi partnery projektu (tedy z ČR i Polska)

Mgr. Magda Podsedníková
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 926  *  fax: +420 485 226 444
e-mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

 pozvanka-na-seminar_24-1-2017_liberec

http://www.cz-pl.eu/zadatel-seminare.html