Program Horizont 2020

logo

Technologické centrum AV ČR a Česká membránová platforma, z.s.
si Vás dovolují pozvat na
Informační seminář:
Program Horizont 2020 – aktuální směry výzkumu a připravované výzvy
v oblasti průmyslových technologií a energetiky
Datum konání: 19. června 2017 (pondělí)
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Seminář, který je pořádán ve spolupráci s Českou membránovou platformou, z.s.,

se zaměří na možnosti financování z evropského programu Horizont 2020 (H2020)

pro špičkové inovační projekty. Zájemci získají přehled o struktuře programu H2020

a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy.