PRVNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU ZÉTA

screenshot-2017-09-04-14-09-08

Technologická agentura ČR dnes vyhlásila první veřejnou soutěž v programu ZÉTA, jehož cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Dílčím cílem programu je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-prvni-verejna-soutez.html