Seminář pro autory vědeckých článků

Seminář pro autory vědeckých článků

Publikujte s Wiley v uznávaných věděckých časopisech – Bezplatný seminář
View in a web browser | View in a mobile device

Wiley Online Library

Publikujte s Wiley v uznávaných vědeckých časopisech

Bezplatný seminář pro akademické pracovníky pořádaný ve spolupráci s Wiley

Praha 6.11.14 – Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6
Brno 5.11.14 – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, budova č. 24 – Studijní a informační středisko, Palackého 1/3
Bratislava 4.11.14 – Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A

Účastníci:
Na setkání zveme knihovníky a vědce (bez ohledu na akademický titul), kteří se chtějí naučit, jak publikovat v uznávaných vědeckých časopisech.

Náklady:
Účast je pro všechny registrované zdarma. Omezený počet míst;

Certifikáty:
Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti na semináři v podobě certifikátu.

Program

1.
Úvodní slovo

2.
Služba vědecké komunitě

Wiley podporuje vědecké a akademické obce po celém světě a je největším vydavatelem, který spolupracuje s odbornými a vědeckými společnostmi. Marta Dyson, Account Manager pro Českou republiku a Slovensko Vám představí historii vydavatelství Wiley a přístupu do jeho publikací a současně také představí praktické tipy a rady, jak používat authorservices.wiley.com k přihlášení vlastních prací. Prezentovat bude také informace o Wiley Open Access a o nejnovějších inovacích, které jsou k dispozici na oceňované platformě Wiley Online Library.

3.
Publikování článků v časopisech s vysokým impaktem – Úvod pro výzkumné pracovníky

Publikovat výsledky své práce v uznávaných časopisech je na začátku vědecké kariéry často obtížné. Tento workshop Vám nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu publikování a zároveň Vám poskytne cenné informace, jak psát vědecké práce. Paul Trevorrow, Executive Journals Editor.

SUWECO CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6, Czech Republic