Vědecká cesta do severní Itálie aneb veřejná prostranství při březích jezer a lagun

Ing. arch. Radek Suchánek
Datum konání cesty:
6. 12. – 12. 12. 2014
Účel a cíl cesty:
Fenomenologie vztahu voda a sídla má v historii různá vyústění, které mají zcela zřejmý dosah i do formování urbánních struktur, jakož i do architektonické typologie.
Cílem cesty je popis reakcí urbánních struktur na vztah k fenoménu vody (v nejrůznějších podobách jako je např. horská řeka, jezero či laguna), reakcí vztahujících se především k době, kdy význam veřejného prostoru nabývá zcela nových sociálně- sociologických souvislostí. Cesta si kladla za cíl vytipovat některé z fenoménů vztahování se k vodnímu elementu.
V pozadí těchto průzkumů stojí otázky vztahující se k českému prostředí, tj. k problematice nedostatku vody (především v jižních oblastech ČR) a tudíž ke konceptu její navracení do krajiny, k vymístění vody z urbánních prostor (často historicky přítomných a založených právě na tomto vztahu urb. struktura – voda) a tím jejich radikální proměnu.
Cesta si také kladla za cíl si odpovědět na přesvědčení, že inspirace krajině severní Itálie, kolem oblasti Veneto, nám je schopno poskytnout mnoho historických důkazů o chytrém, citlivém a ve svém důsledku i ekonomickém nakládání s krajinou a urbánními strukturami. Právě takovéto nakládání nám může být dobrou inspirací pro nalézání doporučení pro nakládání s urbánními strukturami a krajinou.

italie_sever_suchanek_prosinec2014_final18