Vědecká cesta v rámci výzkumného projektu do Izraele

Ve dnech 16.4.-28.4.2015 uskutečnili členové realizačního týmu Mgr. Tomáš Říčka , Ph.D. a Ing. Radovan Kačín vědeckou cestu do Izraele .

Cílem cesty bylo navštívit vzdělávací a výzkumné instituce a mapování základních rysů architektury. Smyslem bylo poznat akademické prostředí v Izraeli, navázat kontakty k další spolupráci. V rámci cesty došlo k pracovním setkáním, prohlídce vzdělávacích prostor, byly pořízeny studijní materiály, podněty a kontakty, které budou využity v dalších výzkumných aktivitách projektu.

Klíčová v rámci cesty byla návštěva vzdělávacích institucí. Jednalo se o Technion v Haifě, Bezalel School of Arts and Crafts v Jeruzalémě a The David Azrieli School of Architecture v Tel-Avivu. Technion v Haifě je pokládán za obdobu amerického MIT (Massachusetts Institute of Technology) a je špičkou v oblasti technického vzdělávání na světě). V rámci Technionu působí Fakulta architektury a plánování (Faculty of Architecture and Town Planning) a celý univerzitní kampus je zajímavý i architektonicky. Dále došlo k mapování a sběru dat pro výzkum architektury státu Izrael jako místa bohatého na historii, kulturní vlivy i moderní rozvoj (průmyslové a výzkumné objekty). Vědecká cesta byla přínosná i pro pozorování toho, jak se Izrael vypořádává s potřebou udržovat historické dědictví a zároveň rozvíjet moderní komerční celky. Pozornost byla věnována architektuře Bauhausu v Tel Avivu (zařazené na seznam světového dědictví UNESCO) a Jeruzalémě.

Kromě setkání s pedagogy a studenty v rámci výše uvedených institucí, došlo i k setkání s J. Samson Altman-Schevitzem v Jeruzalémě, s nímž30 byla diskutována možná spolupráce s vysokými školami v Izraeli, neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti architektury a urbanizmu, dále situace v Izraeli a kontaktech na relevantní akademická pracoviště a orgány veřejné správy.