Výzkumný projekt Univerzity v St.Gallenu GUESSS

Vážené studentky a studenti,
Váš zájem o budoucí kariéru a Vaše nastávající profesionální aktivity jsou pro každou společnost nesmírně důležité. Výzkumný projekt Univerzity v St.Gallenu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’Survey) se věnuje výzkumu výběru Vašeho budoucího povolání a je realizován již od roku 2011 v 50 zemích světa a účastní se ho více než v 1000 univerzit.
Vaše účast v on-line dotazníku je pro všechny státy zúčastněné v
projektu nesmírně cenná.

Všichni účastníci šetření budou slosováni a mohou vyhrát zajímavé ceny od organizátora projektu.
Vyplnění dotazníku nezabere víc jak 10 minut. Anonymita všech odpovědí je zajištěná.
Dotazník naleznete:
https://stgallen.co1.qualtrics.com/jfe2/form/SV_6umuuoAhyWs0g2F?Q_Language=CS

Děkujeme Vám za Vaši ochotu dotazník vyplnit.

Za organizátory české části projektu:
Klára Antlová,
Technická univerzita v Liberci,
Ekonomická fakulta