Vzdělávací kurz Jak na Horizont 2020 ?

Vzdělávací  kurz Jak na Horizont 2020?

Modul 1 Jak připravit výzkumný projekt pro H2020

Kdy: 9. června 2016 od 10:00  – celodenní seminář

Kde: Praha 6, Ve Struhách 1076/27

organizátor
Technologické centrum AV ČR

Účastníci:

výzkumní a akademičtí pracovníci, studenti doktorského studia a pracovníci projektové podpory

Za FUA TUL:

Ing. arch. Dana Raková

Průběh školení:

– Prezentace struktury programu H2020

– Informace o portálu www.h2020.cz

– Typy projektů, postup přípravy návrhu, vstup do konsorcia, zdroje informací, hodnocení projektu, role nezávislých expertů

– praktické příklady podávání projektů h2020

Seminář byl přínosný jak pro ty, kteří s přípravou projektů H2020 zatím žádné zkušenosti nemají, tak pro již zkušenější žadatele, kteří potřebovali získat podrobnější informace ke konkrétnějším projektům.

jak-na-h2020_pozvanka