Webinaře Web of Science

Vážení uživatelé Web of Science.

Rádi bychom Vám nabídli sérii webinářů zaměřených na zdokonalování uživatelských dovedností při práci s naší databází Web of Science a dalšími souvisejícími produkty společnosti Clarivate Analytics. Webináře jsou veřejně přístupné. Pro účast na webinářích se prosím registrujte pomocí uvedených odkazů.

 

(1)  Novinky ve Web of Science Registrace

úterý 5. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

·         Představíme Vám novinky v databázi WOS, které rozšiřují discoveryfunkci naší databáze a zlepšují techniky pro hodnocení vědeckých publikací. Dozvíte se o novinkách ve Web of Science,
Journal Citation
Reports a InCites Benchmarking & Analytics.

(2)  Emerging Sources Citation Index (ESCI) Objevte nová a rozvíjející se vědecká témata pomocí nového citačního indexu Emerging Sources Citation Index. Registrace

středa 6. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

·         Získejte více informací o selekčních kritériích pro index ESCI.

·         Jaké je pokrytí zemí, oborů a vydavatelů.

·         Získejte širší přehled o svých vědeckých výsledcích a jejich vlivu.

(3)    Překonejte limity vyhledávání pomocí klíčových slov.
Objevte významné publikace pro váš obor pomoci CITAČNÍ SÍTĚ

Registrace

čtvrtek 7. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·  Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jakým způsobem lze lépe využít potenciál databáze WOS. Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak lépe využít potenciál citační sítě.

(4)  Essential Science Indicators (InCites ESI) – Naučte se, jak objevit rozvíjející se a významný výzkum pomocí indikátorů ESI Registrace

(úterý 12. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·  Představíme vám, jak objevit relevantní publikace pomocí indikátorů citovanosti

·  Dozvíte se, jak identifikovat nové vědecké směry a objevit tzv. „hot topicspomocí nástroje Research Fronts.

(5)  InCites B&A – Identifikujte excelentní obory vaší instituce, porovnejte se s vašim okolím, v rámci vaší země nebo na mezinárodní úrovni Registrace

středa 13. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

·         Na obecném příkladu si předvedeme, jakým způsobem lze získat představu o publikační činnosti dané instituce. Jak lze instituce vzájemně porovnávat.

(6)    WOS Citation Connection – Získejte úplný obrázek o vašem oboru a naučte se, jak vyhledávat publikace nad rámec odborných časopisů.

Registrace

čtvrtek 14. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut

 

Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak plně využít všech výhod databáze WOS Citation Connection.

 

V Případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Josef Jilek

Customer Education Specialist | Scientific and Academic Research
Web of Science |
Clarivate Analytics
Mobile +420 720 950 160 |
josef.jilek@clarivate.com