Workshop s mezinárodní účastí – Pezo von Ellrichshausen

foto-3

Ve dnech 18.-21.10.2015 se uskutečnil česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv.
V rámci dlouhodobého partnerství v základním výzkumu FUA TUL se zahraničními se fakulta zaměřila na zemi, která v oblasti architektury a urbanismu na světové úrovni. Chile. Zahraničními partnery se stanou architekti Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen z ateliéru Pezo von Ellrichshausen, kteří vyučují na Universidad del Bio Bio in Concepcion.
Jsou to architekti hostují na univerzitách po celém světě, hvězdy globálního významu. Nyní vyučují také na Univerzitě v Chicagu.
Ve dnech 18.-21.10.2015 se uskutečnil česko – chilských workshop na téma Nekonečný motiv.
Workshop je z jedním kroků jak spolupracovat s nejvýznamnějšími architekty a zvednout prestiž Fakulty umění a architektury.
I přesto, že workshop byl určen pro studenty FUA TUL, mimo něj, byly také realizovany akce s chilskými architekty, kdy proběhla diskuse a přednáška pro odborné a výzkumné akademické pracovníky,odbornou veřejnost, díky ní se všichni seznámili nejen s tvorbou, ale také s poznatky ve výzkumu a vývoji současné chilské architektury.
Akademičtí pracovní FUA TUL, kteří se budou podílet na tvorbě institucionálního zázemí pro výzkum byli informování o aktuálních možnostech partnerské spolupráce a možnosti zapojení se do vědeckých projektů zaměřených na konkrétní témata.
Především zaměření na rozvinutí tématu Nekonečného motivu, neboť se jedná o otevřený výzkum kapacity architektonických záměrů, které mají být rozmělněny pomocí opakování jedné figury se širokým rozsahem rozměrů. Vnitřní konzistence výsledného komplikovaného systému se ve své poměrně náhodné povaze mimo kontexty, program či konstrukci stává zkoumáním samotného pojetí samočinně regulovaného plánu. Toto téma chce FUA TUL v příštím roce řešit na straně české i chilské země, kdy z teoretických tezí chceme směřovat k realizaci výsledku – konstrukce, systému či plánu a připravit co nejdříve projekt k mezinárodní spolupráci a podání projektové žádosti.