Workshop se zahraniční účastí – prof. Makoto Tanida, Meijo University Nagoja

ws_tanida2

Ve dnech 30.10.-4.11.2016 TUL navštívil prof. Makoto Tanida z Meijo University Nagoja v Japonsku.
Cílem návštěvy profesora Makoto Tanidy byl workshop jehož tématem bylo město Ralsko a jeho veřejné prostory, přesněji užívání veřejných prostor. Jako participující účastník se na workshopu podílela doktorka Kateřina Sidiropulu Janků z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, interpretace textů amerického sociologa Richrda Sennetta.

Spolu s profesorem Makoto Tanidou přijelo do Liberce 6 studentů architektury Meijo University. Workshopu se z české strany zúčastnili pedagogové Katedry urbanismu FUA TUL, doplněno o studenty FUA TUL. Interpretace veřejných míst a prostoru města Ralska probíhala ve spolupráci s lokální komunitou tvořenou mimo jiné minoritními skupinami volyňských Čechů a Romů. Interpretace probíhala skrze konceptuální filmy vytvářené smíšenými skupinami studentů z Meijo University a TUL.

Výsledkem společného zahraničního workshopu je dohoda na pokračování spolupráce, prvně společný projekt vycházející z interpretace města Ralska mající vyústit ve společný soutěžní návrh na expozici pro 16. Bienále architektury v Benátkách 2018, jehož tématem je bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho paralela v Japonsku.