Workshop se zahraniční účastí – prof. Massimo Tadi, Politecnico di Milano

Ve dnech 26.10. – 28.10.2016 navštívil TUL prof. Massimo Tadi z Polotecnico di Milano.
Cílem návštěvy profesora Tadiho bylo pokračování v tématech možného spolupráce, jak bylo naznačeno na prvotním jednání v květnu, dále představení města Ralsko, jakožto možného místa pro společné workshopy mezi partnerskými univerzitami a jako posledním z bodů byla veřejná přednáška představující IMM Design Lab, jehož je prof. Tadi ředitelem.

Přednáška prof. Tadiho zapadá do aktivit spojených s projektem, jehož hlavním tématem je Město Ralsko v Libereckém kraji, město, jež je pro Katedru urbanismu FUA TUL, experimentálním rozvojovým prostorem. Projekt, na kterém participují KUR FUA TU v Liberci, Fakulta sociálních studií MU, 4AM a IMM DesignLab, prostřednictvím spolupráce s prof. Tadim, také Milánská Politechnika.

Cílem celého projektu je představení Města Ralska jako svým způsobem unikátního prostoru post-kulturní krajiny v souvislostech společenských, sociálních, ekologických a také urbanistických. Ambicí projektu je představit věrohodný scénář možného rozvoje Ralska, založený na participaci místních komunit, potažmo veřejného, privátního a občanského

Workshop, jehož součástí byla přednáška, představuje, mimo jiné, certifikovanou metodiku Milánské Politechniky pro hodnocení a analýzu urbánních struktur s cílem nalezení jejich optimálních energetických vstupů a výstupů. Workshop za účasti primárně akademiků z Katedry urbanismu nastínil možnosti jak skrze tuto metodiku nahlížet na území Ralska a podrobit rozvojový scénář oponentuře skrze tuto metodiku.

Závěr workshopu má několik rovin:
– FUA TUL vydefinuje předměty pro možný magisterský studijní program (anglický)
– Příprava společného workshopu v Ralsku
– Oslovení školy architektury v Cottbusu s cílem posunout spolupráci Milano – Liberec na trojtranou spolupráci Milano – Cottbus – Liberec