Zahraniční cesta do Milana

Ve dnech 13.5.-18.5.2016 proběhla zahraniční cesta do Milana.

Cílem zahraniční cesty do Milana, bylo navázání mezinárodního kontaktu s cílem iniciovat možnou budoucí spolupráci mezi Politecnico di Milano a Technickou univerzitou v Liberci.

Na setkání zastupovali Politecnico di Milano prof. Gabriele Masera a prof. Massimo Tadi. Prof. Gabriele Masera, který je ředitelem magisterského programu „Building Engineering and Architecture“, představil na setkání strukturu bakalářských, magisterských a doktorských programů na School of Architecture Urban Planning Construction Engineering. Představení studijních programů bylo zaměřeno na nastínění možných cest spolupráce a to v různých typech programů a formách spolupráce. Politecnico di Milano poskytuje širokou škálu mezinárodních studijních programů, co více současný stav kdy všechny magisterské programy jsou vyučovány primárně v angličtině, ukazuje jako možnou spolupráci na úrovni magisterských a doktorských programech.

Prezentace prof. Massima Tadiho, ředitele IMM Desig Lab (international and multidisciplinary Design Laboratory for Urban Sustainability) se zaměřila na představení metodiky práce a témat výzkumu. Součástí návštěvy byla také prohlídka prostor IMM.

Prezentace Fakulty umění a architektury, TU v Liberci se zaměřila primárně na představení struktury studijních programů a vzhledem k předjednanému primárně na činnost Katedry urbanismu. Cílem představení bylo seznámení se zaměřením KUR a prezentace možných poloh spolupráce, tj. společné granty – Central Europe, společné workshopy a společné studijní programy – magisterské.

Závěrem byla domluvena návštěva prof. Massima Tadiho na FUA TUL, která se uskuteční v říjnu 2016
cesta-do-milanacesta-do-milana1